BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdzieborska Marta (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Założenia polityki zagranicznej Indii i ich ewolucja w okresie "zimnej wojny"
Assumptions of India's Foreign Policy and Their Evolution During the 'Cold War'
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 283-312, bibliogr. s. 310
Słowa kluczowe
Potencjał wojskowy, Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe, Historia polityczna
Military potential, Foreign policy, International relations, Political history
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Indie w XXI wieku są coraz częściej postrzegane jako państwo o rosnącym potencjale politycznym, gospodarczym i militarnym, które wraz z Chinami może w przyszłości zdominować arenę międzynarodową. Taki scenariusz byłby zwieńczeniem aspiracji mocarstwowych Indii, które już ponad 60 lat temu starały się akcentować swą pozycję w stosunkach międzynarodowych. Polityka niezaangażowania i działania na rzecz pokoju i rozwoju na świecie prowadzona w latach 50. XX wieku przez pierwszego indyjskiego premiera Jawaharlala Nehru, miała na celu kreowanie przywódczej roli Indii. Choć pod wpływem zmieniających się uwarunkowań regionalnych i światowych w czasie zimnej wojny (m.in. sojusz amerykańsko-pakistańsko-chiński) priorytety polityki zagranicznej Indii uległy przeformułowaniu, państwo to nigdy nie porzuciło swych aspiracji mocarstwowych. Należy pamiętać, że współczesna strategia rozwoju Indii to nie tylko wynik zapoczątkowanych w latach 90. XX wieku reform, ale także spuścizna kształtowanej w okresie zimnej wojny polityki, oscylującej między idealizmem a realizmem. (abstrakt oryginalny)

In the 21st century, India is more and more often perceived as a state with a growing political, economic and military potential, which together with China may dominate the international arena in the future. India started to accentuate its position in international relations 60 years ago so such a scenario would be its crowning achievement in its aspiration to be a superpower. The first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru's policy of non-alignment, promotion of peace and world development in the 1950s aimed to establish India's leadership. Although the priorities of India's foreign policy were reformulated because of the changing regional and global conditions during the cold war (including the American-Pakistani-Chinese alliance), the state has never abandoned its aspirations to be a superpower. It should be remembered that contemporary strategy of India's development is not only a result of reforms initiated in the 90s but also a legacy of the policy developed during the cold war, oscillating between idealism and realism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheema Z.I., Nuclear Diplomacy in South Asia during 80s, "Regional Studies", 1992, nr 3.
 2. Cohen S.P., India: Emerging Power, New Delhi 2001.
 3. Conley J.M., Indo-Russian Military and nuclear cooperation: lessons and options for U.S., USA 2001.
 4. Dixit J.N., India's foreign policy: 1947-2003, New Delhi 2003.
 5. Dutt V.P., India's Foreign Policy, New Delhi 1984.
 6. Gupta K.R., Shukla V., Foreign Policy of India, tom II, New Delhi 2009.
 7. Hardgrave R.L., Kochanek S.A., India: government and politics in a developing nation, Boston 2000.
 8. Jayapalan N., Foreign policy of India, New Delhi 2001.
 9. Kapur A., India from Regional to World Power, New York 2006.
 10. Karnad Z.I., Cost-effective defence: getting the priorities right, "Indian Defence Review", 1998, nr 1.
 11. Khanna V. N., Foreign Policy of India, Vikas Publishing House, 2007.
 12. Maxwell N., China's agression in 1962 and the Hindu Bomb, "World Policy Journal", 1999, nr 2.
 13. Mudiam P.R., The India Pakistan dispute over Jammu and Kashmir and the United States, "Global Change, Peace and Security", 2003, nr 15.
 14. Nayar B.R., Paul T.V, India in the World Order: Searching for Major-Power Status, University of Cambridge, 2003.
 15. Nehru J., Independence and after: A collection of speeches 1946-49, New York 1950.
 16. Poulose T.T., Viewpoint: India's Deterrence Doctrine: A Nehruvian Critique, "Nonproliferation Review", 1998, nr 6.
 17. Rao N., Nehru and Non-alignment, "Mainstream Weekly", nr 24, 2009.
 18. Rowiński J., Spory graniczne, [w:] K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, t. 2, Warszawa 2004.
 19. Subrahmanyam K., Nehru and the India-China Conflict of 1962, [w:] B.R. Nanda, Indian Foreign Policy: The Nehru Years, New Delhi: Vikas, 1976.
 20. Tharoor S., Nehru: The Invention of India, Arcade Publishing, 2003.
 21. Wajid Ali H.M., India and the Non-aligned Movement, Adam Pub., 2004.
 22. Zajączkowski J., Indie w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu