BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiuk-Piekarska Anna K. (Politechnika Poznańska), Koliński Adam (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji
Analysis of Operational Risk in the Production Process Efficiency Aspect
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 1, s. 2-8, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Efektywność produkcji, Zarządzanie ryzykiem
Operational risk, Production effectiveness, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efektywności procesu produkcji oraz świadomego zarządzania ryzykiem w nim. W efekcie autorzy poczynili próbę identyfikacji czynników wpływających na efektywność, jak i na ryzyko wystąpienia zakłóceń w procesie produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficiency and conscious risk management. As a result, the authors have made an attempt to identify the influence of the factors affecting the efficiency and the risk of disturbances in the production process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Drożyner, P. (2013). The Role of Maintenance in Reducing the Negative Impact of a Business on the Environment (142-166). W: M.G. Erechtchoukova et al. (eds.). (2013). Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation. EcoProduction. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 2. Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1994). The Nature of Man. The Journal of Applied Corporate Finance, sommer, 4-19.
 3. Kaczmarek, T.T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Wyd. Diffin.
 4. Knight, F. (1964). Risk, Uncemtainty and Profit. New York.
 5. Kolińska, K., Koliński, A. (2013) Efektywność procesu zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-6.
 6. Koliński, A. (2011). Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego. Logistyka, (5), 1083-1091.
 7. Koliński, A. (2012). The efficiency of the production - the analyse of problems based on the literature research. LogForum, S(2). 137-1311.
 8. Kozyra, M., Leśniewska, M., Misztal, A. (2012). Sterowanie jakością procesu obróbki ślusarskiej - studium przypadku Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (tom 58, 43-52). Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 9. Mrugalska, B., Kawecka-Endler, A. (2012). Practical application of product design method robust to disturbances. Human foctors and ergonomics in manufacturing & service Industries, 22 (2), 121-129) DOI: 10.1002/hfm.20200
 10. Porter, M. (1985). Competitive Advantege. New York: The Free Press.
 11. Stasiuk, A., Werner-Lewandowska, K. (2013). Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (515-523). Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 12. Stasiuk-Piekarska, A.K., Wyrwicka, M.K. (2013). Organizowanie - wciąż istotny element zarządzania produkcją. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 89-93.
 13. Śliwczyński, B. (2007a). Controlling w zarządzaniu logistyką. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 14. Śliwczyński, B. (2007b). Controlling procesów logistycznych narzędziem poprawy efektywności w przedsiębiorstwie. Logistyka, (4). 1-12, materiały na CD.
 15. Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.
 16. FERMA. Standard Zarządzania Ryzykiem,http://theirm.org/media/886337/rm_standard_polish_15_11.pdf; (28.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu