BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kobylińska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych
Comparative Voivodship Analysis in Terms of the Economic Situation of Households
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 3, s. 68-79, wykr., tab., bibliogr. s. 78
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Zróżnicowanie przestrzenne, Analiza porównawcza
Household income, Household expenditures, Spatial differentiation, Comparative analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem zaprezentowanego badania jest ocena zróżnicowania przestrzennego dochodów i wydatków gospodarstw domowych według województw w latach 2008 i 2012. Uwzględnione w tym badaniu cechy to: przychody, rozchody, dochody rozporządzalne oraz wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych. Jako punkt odniesienia przyjęto rok 2008, w którym wystąpił kryzys gospodarczy. (fragment tekstu)

The diversity of the distribution of income and expenditure of households is an issue under examination in different terms. The article assesses the spatial differentiation of income and expenditure of households by voivodships in 2008 and 2012. Included in this study features are: income, expenditures, disposable incomes and expenditure on consumer goods and services by households. The analysis made it possible to evaluate the spatial differentiation of income and expenditure of households and the separation of voivodship groups with similar economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G. (2002), Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
  2. Budżety Gospodarstw Domowych w... (z lat 2009 i  2013), GUS
  3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com (30.03.2011)
  4. Donoho D. L., Gasko M. (1992), Breakdown Properties of Location Estimates Basedon Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics
  5. Rousseeuw P. J., Ruts I. (1996), Bivariate Location Depth, 45, Applied Statistics
  6. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa
  7. Sikora T. (2012), Zachowanie nabywców produktów luksusowych, "Monografie i opracowania SGH", nr 590
  8. Sojkin B. (1994), Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Poznań", seria II
  9. Szwacka-Salmonowicz J. (2003), Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW
  10. Wasilewska E. (2009), Statystyka opisowa od podstaw, podręcznik z  zadaniami, Wydawnictwo SGGW
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu