BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tendencje zmian szkolnictwa wyższego na świecie w warunkach globalizacji
Trends of Changes in Higher Education Worldwide in the Conditions Of Globalization
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 23-33, bibliogr. 21 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Globalizacja, Internacjonalizacja, Mobilność ludności, Studenci
Higher education, Globalization, Internationalization, Population mobility, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd zmian, jakie zachodzą w postrzeganiu instytucji szkolnictwa wyższego na świecie i w ich funkcjonowaniu w związku z procesami globalizacji. Opierając się na publikacjach naukowych oraz informacjach udostępnianych przez organizacje czy inicjatywy wspierające rozwój umiędzynaradawiania edukacji, omówiono wpływ komercjalizacji, postępu technologicznego oraz rozwoju gospodarczego na kształt rynku usług edukacyjnych. Konkurujące USA, Wielka Brytania i Australia tworzą czołówkę najczęściej wybieranych krajów studiowania, wyznaczając jednocześnie trendy branży, której wartość szacuje się na 43 mld dolarów. Przedstawiono instrumenty ich sukcesu oraz działania innych państw, aspirujących do udziału w globalnym wyścigu o studenta. Nowe technologie, stając się przekaźnikami wiedzy, pozwoliły zerwać z dotychczasowym stacjonarnym wyobrażeniem uczelni wyższej. Natomiast dostęp środków z funduszy europejskich umożliwił rozwój mobilności akademickiej na niespotykaną dotychczas skalę, przyczyniając się do pogłębiania współpracy międzyinstytucjonalnej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to review the changes that occur in the perception and functions of higher education institutions in the world in relation to the processes of globalization. Based on scientific publications and the information provided by the organizations/initiatives supporting development of internationalization, the impact of commercialization, technological progress and economic development on the shape of educational services market has been discussed. Tough competition between the U.S., the UK and Australia place them as the most popular study destinations, setting trends in the industry at the same time, with an estimated value of 43 billion dollars. The determinants of their success are illustrated, as well as the actions taken by the countries which aspire to join the global race for the student. Technological advancement has changed the way students access information. Information no longer lies within the boundaries of the university, instead the world-wide-web allows them to operate on a much more competitive platform. Moreover, an access to European funds has enabled the development of academic mobility on an unprecedented scale, contributing to deepening and widening cooperation on an institutional level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branch Campus Listing, Global Higher Education, 2014, http://www.globalhighered.org/branchcampuses.php [dostęp: 12.04.2014].
 2. Dessoff A., Asia's Burgeoning Higher Education Hubs, International Educator, July+August, 2012.
 3. Higher Education Market [Software Solutions, Content & Collaboration, Data Security & Compliance, Campus Technology, Student & Curriculum, Performance Management] - Worldwide Market Forecasts and Analysis (2014-2019), http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/higher-education.asp [dostęp: 2.04.2014].
 4. History of the OU, The Open University, 2014, http://www.open.ac.uk/about/main/the-ou-explained/history-the-ou [dostęp: 10.04.2014].
 5. International Student Mobility Trends 2013: Towards Responsive Recruitment Strategies, World Education Service, 2013, http://wenr.wes.org/2013/03/wenr-march-2013-international-student-mobility-trends-2013-towards-responsive-recruitment-strategies/ [dostęp: 20.03.2014].
 6. International Students Mobility: Pattern and Trends, World Education Service, 2007, http://www.wes.org/educators/pdf/StudentMobility.pdf [dostęp: 20.03.2014].
 7. Już prawie 36 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce!, Newsletter "Study in Poland" 2014, nr 5 (97), Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=4095:ju-prawie-36-tysicy-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=191:97-newsletter-2014&Itemid=100143 [dostęp: 13.04.2014].
 8. Knight J., Internationalization of higher education, [w:] Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD, 1999, s. 13-28.
 9. Pawłowski, K., Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym, Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 4 (122), s. 19-37.
 10. Scott P., The global dimension: internationalising higher education, [w:] B.M. Kehm, H. de Wit (eds), Internationalisation in higher education: European responses to the global perspective, EAIE and EAIR, Amsterdam 2005.
 11. Siwińska B., Education Goes Global - Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, Fundacja Edukacyjna ,,Perspektywy", Warszawa 2007.
 12. Statystyki dotyczące programu Erasmus, http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki#Dane_ogolne_dotyczace_mobilnosci_w_ramach_Erasmusa_w_Polsce, [dostęp: 10.04.2014].
 13. Studenci zagraniczni w Polsce, Raport 2, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", 2012, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/pdfy/oraporcie_atudy_in_poland2012.pdf, [dostęp: 2.04.2014].
 14. Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku: Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009.
 15. http://www.britishcouncil.org/ [dostęp: 23.03.2014].
 16. http://www.campusfrance.org/en [dostęp: 23.03.2014].
 17. http://www.eaie.org/home/about-EAIE/who-we-are.html [dostęp: 23.03.2014].
 18. http://www.educationusa.info/about.php [dostęp: 23.03.2014].
 19. http://www.idp.com/about-idp-education.aspx [dostęp: 23.03.2014].
 20. http://www.nafsa.org/Learn_About_NAFSA/History/ [dostęp: 23.03.2014].
 21. https://www.daad.de/en/index.html [dostęp: 23.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu