BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tundys Blanka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wskaźnik zrównoważonej mobilności miejskiej - analiza przypadków
Indicator of Sustainable Urban Mobility - Analysis of Case Studies
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 1, s. 23-31, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Miasto, Transport miejski
Population mobility, City, City transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wybranych wskaźników zrównoważonej mobilności miejskiej oraz analiza wybranych przypadków. Założono, że tworzone wskaźniki wspierają ocenę mobilności miejskiej, mają dużą wartość informacyjną, jednak ich możliwości aplikacyjne wymagają zebrania dużej ilości danych, co jest zabiegiem kosztownym i może przyczynić się do trudności ich implementacji w różnych warunkach gospodarczych. Wybrane wskaźniki zalazły odzwierciedlenie w praktyce, dlatego też ich prezentacja jest interesująca z punktu widzenia poznawczego, jak i implementacyjnego. Mogą one służyć jako przykłady dobrych praktyk dla miast. W artykule wskazano na ograniczoność i bariery związane z ich wdrażaniem, między innymi z ich porównywalnością. Rozważania mają charakter teoretyczno-przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

The aims of this article are systematize the knowledge of selected indicators of sustainable urban mobility and analyzing of case studies. It was assumed to create indicators and support the assessment of urban mobility to have high information value, although their application capabilities are limited. Their use requires collect large amounts of data, which are a costly and may contribute to the difficulty of their implementation under different economic conditions. Selected indicators are reflected in practice, therefore their presentation is interesting from the point of view of the cognitive and the implementation. They can be use as examples of good practice for cities. The article pointed out the limitations and barriers associated with their implementation, inter alia, relating their comparability. Considerations are theoretical and review studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.D. Little (2014). The Future of Urban Mobility 2.0, Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow. January.
  2. Gudmundsson, H. (2004). Sustainable transport and performance indicators. In: R.E. Hester, R.M. Harrison (eds.) Transport and the Environment - Issues in Environmental Science and Technology. 20. Royal Society of Chemistry, Cambridge-UK.
  3. Meyer, M.W. and Gupta V. (1994). The Performance Paradox. Organizational Behaviour, (16), 309-369.
  4. OECD (1999). Indicators for the Integration of Environmental Concerns into Transport Policies (October). OECD: Environment Policy Committee. Working Group on the State of the Environment.
  5. Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (2014). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, marzec.
  6. Rodrigues da Silva, A.N., Costa M.S., Ramos R.A.R. (2010). Development and Application of I_SUM - An Index of Sustainable Urban Mobility. Paper Presented AT the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington, D.C.
  7. Szołtysek J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer.
  8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu