BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderski Andrzej (Military University of Technology in Warsaw, Poland), Dębicka Ewa (Motor Transport Institute)
Tytuł
Quality Planning in the Aviation Industry
Planowanie jakości w branży lotniczej
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 2, s. 2-6, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Planowanie jakości, Zarządzanie jakością, Lotnictwo
Quality, Quality planning, Quality management, Aviation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę planowania jakości w branży lotniczej. Scharakteryzowano korzyści, jakie może mieć przedsiębiorstwo lotnicze planując jakość swoich wyrobów. Omówiono stosowane formy planów jakości (tablica, schemat blokowy, formularz, tekst). Uwagę zwrócono na międzynarodowe dokumenty normalizacyjne, które mają zastosowanie przy planowaniu jakości w branży lotniczej. Podano przykład sporządzenia planu jakości podczas remontu silników lotniczych w przedsiębiorstwie remontowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of quality planning in the airline industry. There were characterized benefits, which airline industry can have during planning the quality of the products. There were discussed used forms of quality plans (board, flowchart, form, text). The attention turned on international normalizing documents, which, have use in quality planning in the airline industry. There was an example of creating quality plan during the repairs of aircraft engines in repair company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. LiAS 9100 (wyd. B). System Zarządzania Jakością. Lotnictwo. Wymagania.
 2. AQAP 2105:2005. Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia.
 3. AQAP 2110:2009. Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
 4. Kosiński, W., Wójcik, J. (2008). Plan jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia - mikro i makroskala (53-60). Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - teoria w praktyce. Warszawa.
 5. Łunarski, Jerzy (red.). (2008). Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 6. Miller, P. (2011). Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, wspomaganie decyzji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. PN-EN 9100:2005. Lotnictwo i kosmonautyka - Systemy zarządzania jakością - Wymagania (na podstawie ISO 9001:2000) i systemy jakości - Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie (na podstawie ISO 9001:1994).
 8. PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 9. PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości.
 10. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - wymagania.
 11. PN-EN ISO 9000:2009a. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 12. Stęplewski, B. (2009). Planowanie w systemach jakości (387-398). Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - teoria w praktyce. Warszawa.
 13. Tkaczyk, S., Widomska-Idczak, M. (2001) Plany jakości wyrobu w systemie zarządzania jakością. W: T. Wawka (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie (tom 4). Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu