BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania pomysłu smart city
Determinants of the Smart City Idea
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 2, s. 7-14, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Rozwój miasta, Strategia sukcesu, Inteligentne miasto
City, City management, City development, Success strategy, Smart city
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest identyfikacja uwarunkowań koncepcji smart city. Autor podjął temat ze względu na rozbieżności interpretacyjne będące powodem wielu niedomówień czy też odrębnych i nie przystających do siebie wywodów. Ponadto - przyjęcie założeń koncepcji pozwoli nadać temu pojęciu konkretny, możliwy do zwymiarowania opis, ułatwiający definiowanie zjawiska smart city oraz poruszanie się w obszarze rozważań teoretycznych i decyzyjnych dotyczących współczesnych miast. (abstrakt oryginalny)

The article aims at identifying determinants of the smart city concept. The author undertakes this issue since there are numerous interpretation inconsistencies that result in many understatements or separate and mismatching arguments. Moreover, adoption of the concept assumptions shall allow for decribing the phenomenon in a precise and measurable manner. This manner would enable defining the smart city concept and help those who are interested move in the area of theoretical and decision making aspects of contemporary cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Polityka, II1267 b.
 2. Chojnacki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 3. Demokratyzacja miasta I - debaty Fundacji im. Stefana Batorego (lipiec 2002). Warszawa.
 4. Erazmus, E. (1999). Edukacja a sukces zawodowy. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Final Report: Creative Capital Conference (2005). Amsterdam (wydanie - plik pdf).
 5. Florida, R. (2004). The Flight ofthe creative Class, Harper Business. Nowy Jork.
 6. Florida, R. (2005). Cities and the creative class. Nowy Jork - Londyn: Routledge.
 7. Giedion, S. (1968). Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Warszawa: PWN.
 8. Gimmler, A. (2001). Deliberative Democracy, the Public Sphere and the Internet. Philosophy & Social Criticism, (27).
 9. Gross, F. (1999). Inteligencja stosunków międzyludzkich. Warszawa: Placet.
 10. Gardiner, B., Martin, R. (2004). The Factors of Regional Competitiveness. Finał Report for European Comission. Cambridge: University of Cambridge.
 11. Gutowski, B. (2006). Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny. Warszawa.
 12. Huggins, R., Izushi, H. (2008). Benchmarking the Knowledge Competitiveness of the Globe's High Performing Regions. A Review of the World Knowledge Competitiveness Index, Competitiveness Review, 18 (1/2).
 13. Huggins, R. (2008). Universities and Knowledge-Based Venturing: Finance, Management and Networks in London. Enterprenuership and Regional Development, 20 (2).
 14. Kópel, A. (2007). Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, (1).
 15. Kozielska, B. (2008). Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście paradygmatu miast globalnych (rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. M. Szczepańskiego, niepublikowana). Katowice: Uniwersytet Śląski.
 16. Mellander, Ch., Florida, R. (2007). The Creative Class or Human Capital? - plainning regional development in Sweden. CESIS Electronic Working Paper Series, Paper no. 79, January.
 17. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. (2011). Unia Europejska.
 18. Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja ha! art.
 19. New Horizons Programme. The Economic Yiability and Self-Containment of Geographical Economies: A Framework for Analysis. (2006). London: Office of the Deputy Prime Minister.
 20. OECD. Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition. (2000). Za: A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy (G. O. W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju. Paris: World Bank Institute.
 21. Pietrzyk, I. (2000). Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej. W: M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 22. Porębski, L. (2001). Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej. Kraków: AGH.
 23. Pryor, A. (1999). Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy. The UK competitiveness white paper. Elsevier Science Ltd.
 24. Rybicki, P. (1972). Społeczeństwo miejskie. Warszawa: PWN.
 25. Woźnicki, J. (2006). Innowacyjność w sektorze wiedzy. W: Określenie istoty pojęć innowacji i innowacyjności ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu