BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płachciak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Brytyjska New Labour Party a komunitaryzm
British New Labour Party vs. Communitarianism
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 107-123, bibliogr. 23 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Państwo, Społeczeństwo
Political parties, State, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest próba przedstawienia genezy oraz podstawowych założeń brytyjskiej New Labour Party na tle prezentowanej przez komunitaryzm roli wspólnoty w myśleniu o państwie i społeczeństwie. W doktrynie Nowej Partii Pracy znalazło się wiele istotnych dla filozofii komunitarian idei. Szczególnie ważna była kwestia wspólnotowych wartości, które, według modernizatorów brytyjskiego laburyzmu, stanowiły dla nich środek do osiągnięcia zamierzonego celu. Czy jednak o projekcie doktryny Nowej Partii Pracy można mówić jako o proponowanym przez komunitaryzm modelu sprawiedliwego społeczeństwa? Wydaje się, że twórcom New Labour Party chodziło bardziej o stworzenie programu politycznego, który byłby alternatywą dla konserwatywnej wizji polityki, a proponowane przez komunitarian idee stanowiły cenne spoiwo, łączące całość projektu modernizatorów brytyjskiego laburyzmu pod koniec XX wieku.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the origins and meaning of the basic assumptions of the British New Labour Party within the context of communitarianism thinking of state and society. It is an undeniable fact that the architects of New Labour incorporated some communitarianism ideas and concepts. It seemed especially important to focus on communitarianism values which, as modernizes of Labour Party argued, played the major means for achieving their principal aims. Whether the political project of New Labour could be treated as communitarianism proposition of fairer community becomes questionable. It looks that the initiators of New Labour Party were focused on creating a political program that would be an alternative to experiencing crises liberal individualism, and proposed by communitarianism ideas might serve as a meaningful bond joining the whole project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Potencjał polityczny partii socjaldemokratycznych u progu XXI wieku, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryna i ruch socjaldemokratyczny - historia i współczesność, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001.
 2. Bauer T., Community is a community - but in reality roses are different, and bunches much more so, Voluntas 1997, vol. 8(1).
 3. Blair T., Forging a new agenda, ,,Marxism Today" 1991, no. 10.
 4. Blair T., A Journey, Hutchinston, London 2010.
 5. Blair T., New Britain - my vision of a young country, Forth Estate, London 1996.
 6. Blair T., Socialism, Fabian Society, London 1994.
 7. Etzioni A. (red.), The Essential Communitarian Reader, Rowman and Butterfield, Oxford 1998.
 8. Etzioni A., The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, Profile Books, London 1997.
 9. Giddens A., The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge 1998.
 10. Glyn A., Wood S., Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, [w:] T. Kowalik (red.), Spory wokół Trzeciej Drogi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 11. Jonas T., Remaking the Labour Party. From Gaitskell to Blair, Routledge, London 1996.
 12. Kowalik T., Posłowie. Sprzeczności Trzeciej Drogi, [w:] T. Kowalik (red.), Spory wokół Trzeciej Drogi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 13. Labour's Aims and Values, Labour Party, London 1995.
 14. Lowe N., Mastering Modern British History, Palgrave, Macmillan 2009.
 15. Mendelson P., Liddle R., The Blair Revolution. Can New Labour Deliver?, Faber and Faber, London 1996.
 16. Płachciak A., Koncepcja "Trzeciej Drogi" w polityce brytyjskiej Nowej Partii Pracy, "Nauki Społeczne - Social Sciences" 1(5), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 17. Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 18. Rawls J., A Theory of Justice, Oxford University Press, London 1971.
 19. Rentoul J., Tony Blair, Little, Brown & Co., London 1995.
 20. Riddell P., Theoretical blow struck in the battle of Old Dogma, "The Times", 5.10.1994.
 21. Sopel J., Tony Blair: The Modernizer, Michael Joseph, London 1995.
 22. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 23. Young H., Why Blair is now more than Mr. Nice Guy?, "The Guardian", 6.10.1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu