BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dotacja do zatrudnienia i jej rola w kształtowaniu zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej
Subsidy to Employment and its Role in Shaping the Changes of Employment of Persons with Disabilities in Sheltered Workshops
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 124-134, tab., bibliogr. 10 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zakład pracy chronionej, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Disabled people, Supported employment enterprise, Disabilities employment activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania była prezentacja dotacji do zatrudnienia jako instrumentu mającego stymulować wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. W latach 2008-2013 instrument okazał się skuteczny w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Spowodował jednak zmniejszenie zatrudnienia osób z lekkim kalectwem.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the grants to employment as the instruments stimulating employment of people with disabilities in the sheltered workshop in Poland in the years 2008-2013. The authoress verifies the effectiveness of these instruments in the employment growth in the sheltered workshops. This tool occurred to be effective in the case of persons with moderate and considerable disability. In the case of persons with light disability, it caused a decrease of their employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa 2008.
  2. Barnes C., Mercer G., Shakespeare T., Exploring Disability, Polity, Cambridge 1999.
  3. Curran C., Burchardt T., Knapp M., McDaid D., Bingqin L., Challenges in multidisciplinary systematic reviewing: a study on social exclusion and mental health policy, Social Policy and Administration 2007, no. 41(3).
  4. Damon J., Wykluczenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
  5. Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
  6. Minujin A., Vulnerabilidad y exclusión en América Latina, [w:] E. Bustelo, A. Minujin (eds), Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes, UNICEF, Santillana, Bogotá 2008.
  7. Palmer G., Mohibur R., Kanway P., Monitoring Poverty and Social Exclusion, New Policy Institute, Joseph Rowntree Foundation, York 2002.
  8. Politaj A., Kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach OECD i w Polsce, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  9. Politaj A., Podstawy prawne i zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2003, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1040, G. Borys (red.), Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  10. Sayce L., From Psychiatric Patient to Citizen. Overcoming Discrimination and Exclusion, Macmillan, Basingstoke 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu