BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniuk Weronika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dyskurs feministyczny w popularnej prasie kobiecej
Feminist Discourse in Popular Women's Press
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 158-172, bibliogr. 37 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Analiza dyskursu, Kobieta
Discourse analysis, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje wyniki badania, którego celem było zaprezentowanie, w jaki sposób czasopismo ,,Wysokie Obcasy" w swych tekstach ujmuje dyskurs feministyczny. Badanie zostało przeprowadzone z użyciem metody analizy tekstu w dyskursie medialnym. Tłem teoretycznym jest teoria feminizmu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a study that focused on the analysis of feminist discourse which is present in women's press. The theory of feminism is its theoretical background.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Feminizm, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2003.
 2. Barczewski R., Analiza dyskursu a socjologia. Perspektywa Giddensa i Foucaulta, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Bielik-Robson A., Ojcowie, synowie i kochankowie, ,,Wysokie Obcasy" nr 193, 20.08.2011.
 4. Budrowska B. (red.), Kobiety - Feminizm -Demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009, IFiS PAN, Warszawa 2009.
 5. Dijk T., Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Duszak A., Fairclough N., Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008.
 7. Encyklopedia socjologii, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Foucault M., Wiedza i władza, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.) Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 9. Gamble S. (ed.), The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, London, New York 1999.
 10. Głuchowski P., Kowalski M., Cipkomat prawdę ci powie, ,,Wysokie Obcasy" nr 83, 9.04.2011.
 11. Grabowska M., Pomiędzy Wschodem i Zachodem: problem tożsamości polskiego feminizmu w kontekście współczesnych debat, [w:] B. Budrowska (red.), Kobiety - feminizm - demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009, IFiS PAN, Warszawa 2009.
 12. Graff A., Równość. Od ulicy i od kuchni, ,,Wysokie Obcasy" nr 17, 22.01.2011.
 13. Grzymała-Kazłowska A., Socjologiczne zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, Kultura i Społeczeństwo. Kwartalnik, t. XLVIII, nr 1.
 14. Horolets A. (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 15. Iwanciw E., Lewińska A., Kierowca pługu w końcu mi uległ, ,,Wysokie Obcasy" nr 7, 9.01.2010.
 16. Jakubowska-Mroskowiak H., Wyzwolenie czy zniewolenie, http://www.gender.uni.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=teksty_online&p=jakubowskamroskowiak_honorata_wyzwolenie_czy_zniewolenie [dostęp: 31.01.2012].
 17. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 18. Malinowska E., Kobiety i feministki, [w:] A. Kłoskowska (red.), Kultura i Społeczeństwo. Kwartalnik, t. XLV, nr 2, Warszawa, kwiecień-czerwiec 2001.
 19. Maria, Za dziewczynami, ,,Wysokie Obcasy" nr 112, 15.05.2010.
 20. Nowa Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 1995.
 21. Ogólnopolskie Badanie Czytelnictwa, www.pbc.pl [dostęp: 26.01.2012].
 22. Orliński W., Jedz, módl się, wydawaj, ,,Wysokie Obcasy" nr 255, 30.10.2010.
 23. Pacewicz P., Środa, Szczuka, Bratkowska. Trzy siostry, ,,Wysokie Obcasy" 30.07.2011.
 24. Polskie Badania Czytelnictwa, PBC General, MillwardBrown SMG/KRC, maj-październik 2006, wskaźnik CPW, N=23746, oprac. AGORA SA, http://www.agora.pl/agora_pl/1,67266,3858789.html [dostęp: 26.02.2012].
 25. Rosner K., Czy istnieje w Polsce ruch feministyczny?, ,,Pełnym Głosem" 1997, nr 5.
 26. Samson H., Jestem feministką, ale..., ,,Wysokie Obcasy" 21.12.2011.
 27. Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1999, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 28. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 29. Szczuka K., HIT, ,,Wysokie Obcasy" nr 67, 20.03.2010.
 30. Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 31. Szop-Rutkowska K., Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. III, nr 2, lipiec 2007, www.qualitativesociologyreview.org [dostęp: 24.01.2012].
 32. Środa M., Ateistka! Feministka! Ibsenistka!, ,,Wysokie Obcasy" nr 105, 7.05.2011.
 33. Środa M., Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.
 34. Tong R.P., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 35. Trzop B., Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 36. Zierkiewicz E., Kowalczyk I. (red.), Kobiety w kulturze popularnej, Konsola, Wrocław 2002.
 37. Zierkiewicz E., Prasa kobieca versus pisma feministyczne. Między "dobrowolnym" zniewoleniem a "wymuszoną" emancypacją? [w:] E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk (red.), Kobiety w kulturze popularnej, Konsola, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu