BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicki Tomasz (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska), Hałas Elżbieta (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Tytuł
Standardy w komunikacji elektroniczna w branży TSL w Polsce
Electronic Messages Standards in Transport and Logistics Sector in Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 2, s. 22-26, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Logistyka, Elektroniczna Wymiana Danych, Komputerowe systemy handlowe, Komunikowanie w biznesie
Transport, Logistics, Electronic Data Interchange (EDI), Computer trading systems, Business communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród firm z branży TSL będących uczestnikami systemu GS1 w Polsce. Badanie dotyczy wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, typów oraz stosowanych standardów komunikatów wykorzystywanych przez firmy TSL w komunikacji elektronicznej. Artykuł opisuje kierunki rozwoju oraz trendy zaobserwowane w tym obszarze, z uwzględnieniem podziału na rodzaje usług oraz wielkość przedsiębiorstw. Raport zawiera również informacje o najczęściej występujących problemach w komunikacji elektronicznej i rekomendacje mające na celu minimalizację tych problemów. (abstrakt oryginalny)

The article objective is to present the results of survey between Transport and Logistics sector companies which are the members of GS1 Poland. The research concerns a communication channels, types and standards of messages used in electronic communication in Transport and Logistics Sector. Article describes the development direction and trends in different size of companies. Report contains also information of the most frequent problems in electronic communications and recommendations how to minimize them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębicki, T. (2014). Efficient information flow as a keyfactor ofsuccess in logistics. Referat wygłoszony na: Innovacionnye processy i korporativnoe upravlenie. School of Business and Management of Technology of BSU. Mińsk - Biaioruś.
  2. DISCWISE. (2011). Transport and Logistics - Facilitating Interoperability.
  3. Fechner, I., Szyszka, G. (2011). (red.). Logistyka w Polsce -Raport. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  4. GS1 Logistics Forum (2007). Logistics Interoperability Model Foundation Report 1.0. Bruksela GS1.
  5. Hałas, E. (2011). Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnym łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe, (31). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  6. Hałas, E. (2012). Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Poznań: Biblioteka Logistyka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu