BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Modele zdominowanych łańcuchów dostaw - podejście abdukcyjne
Models of Dominated Supply Chains - Abductional Approach
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 3, s. 2-5, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Dominacja rynkowa, Logistyka, Nieuczciwa konkurencja, Nieuczciwe praktyki
Supply chain, Market domination, Logistics, Unfair competition, Dishonest practices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele uwagi poświęca się dziś negatywnym zjawiskom, które towarzyszą offshoringowi. Wskazuje się na presję cenową wobec dostawców i nieuczciwe praktyki wielkich odbiorców. Poszukuje się sposobów zmniejszania tych zjawisk, jako że prowadzą one oczywiście do nieefektywnego rynku. Wpierw jednak trzeba odpowiednio opisać i przeanalizować procesy dominacji w łańcuchach dostaw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie rozumowania abdukcyjnego. Powodzenie takiego podejścia każe zwrócić większą uwagę na przydatność abdukcji. (abstrakt oryginalny)

Nowadays much attention is paid to the negative phenomena, which are referred to offshoring. The price pressure on suppliers and unfair practices of large consumers are pointed. The methods for reduce these phenomena are searching because of the fact that they really lead to an inefficient market. However in the first place the processes of domination in the supply chains should be described and analysed. The abductional approach seems to be a good solution. The success of this approach makes the usefulness of abduction more distinct and leads to pay more attention to the phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciesielski, M. (2014). Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-5.
  2. http://zarzadzanie-mk.wyklad.com/model-zalamanej-krzywej-popytu-oligopolu (13.12.2014).
  3. Jeszka, A. (2013). Sieci w branży odzieżowej. W: M. Ciesielski (red.), Sieci w gospodarce. Warszawa: PWE.
  4. Pierce, S. (1931-1958), Collected Papers, t. 1-6 (red.) Ch. Hartshorne i P. Weiss, t. 7-8 (red.) A. Burks. Cambrige: Harvard University Press.
  5. Urbański, M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu