BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Outsourcing: kontrakt - konfrontacja - kompromis - korzyści
Outsourcing: Contract - Confrontation - Compromise - the Benefits
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 3, s. 6-13, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Współpraca, Partnerstwo biznesowe
Outsourcing, Cooperation, Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Negocjowanie kontraktu jest konfrontacją oczekiwań i możliwości obydwu stron w celu osiągnięcia kompromisu gwarantującego korzyści zainteresowanym współpracą partnerom. Jednoznaczność w rozumieniu zadań przez obydwu partnerów biznesowych pozwala na prawidłowe określenie celu umowy i zbudowania struktury zakresu współpracy. Ważne jest monitorowanie przyjętych mierników efektów współpracy (KPI). Jednakże popełnianych jest wciąż szereg błędów w zarządzaniu kontraktem outsourcingowym. Dlatego warto analizować najczęstsze pułapki outsourcingu, a pewne symptomy jakości relacji we współpracy można dostrzec już na etapie negocjacji warunków przyszłego kontraktu. (abstrakt oryginalny)

Negotiating a contract is a confrontation of expectations and capabilities of both parties to reach a compromise guaranteeing benefits to partners interested in cooperation. Uniqueness within the meaning of tasks by both business partners allows building the correct structure and scope of the contract. It is important to monitor the effects of cooperation adopted measures (KPIs). However, it is still committed a number of errors in the management of the outsourcing contract. Therefore, we analyze the most common pitfalls of outsourcing, and some symptoms of the quality of relationships in co-operation can be seen already at the stage of negotiating the terms of a future contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gospodarek, J. (2010). Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane (wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  2. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
  3. Matejun, M. (2008). Zarządzanie relacjami między stronami w procesie outsourcingu kontraktowego na podstawie umowy outsourcingowej. (333-343). W: B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
  4. Outsourcing Center Survey. Outsourcing Center, www.egospodarka.pl/102569,Outsourcing-dlaczego-sie-nie-udaje,1,20,2. html
  5. Outsourcing in Europe. An in-depth review ofdrivers, risks and trends in the European outsourcing market. (2013). Ernst&Young Global Limited.
  6. Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C. (2008). Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. Warszawa: MTBiznes.
  7. Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K. (2011). Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu. Warszawa: MT Biznes.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu