BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Janusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Supplier Development and Integration Strategies in Supply Chain Management
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 3, s. 14-22, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Relacje dostawca-odbiorca, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Strategia logistyczna
Supplier-recipient relations, Supply Chain Management (SCM), Logistic strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Korzyści jakie można uzyskać ze ściślejszej współpracy z dostawcami zachęcają przedsiębiorstwa do opracowywania programów rozwoju dostawców oraz strategii integracji dostawców. Pierwsza ze strategii polega na aktywnym oddziaływaniu przedsiębiorstwa na dostawcę w celu poprawy jego jakości do poziomu światowego, druga - dotyczy zaangażowania dostawcy w rozwój nowych produktów oraz w proces realizacji zamówień kupującego. W artykule omówiono pojęcie, metody, proces oraz bariery rozwoju dostawców, a także formy integracji dostawców: wczesne angażowanie dostawców w rozwój nowych produktów, programy rozwiązań sugerowanych przez dostawców, zespoły z udziałem dostawców oraz stałe przedstawicielstwa dostawców. (abstrakt oryginalny)

The benefits that can be gained from forming closer relationships with suppliers encourage companies to develop supplier development programmes and supplier integration strategies. Supplier development programme is based on the company having an active influence on the supplier in order to improve their quality to world-class level, while supplier integration strategy is a practice of engaging the supplier in new product development and customer order fulfilment process. This paper presents the concept, methods, process of and barriers to supplier development, as well as various types of supplier integration: early supplier involvement in new product development, supplier suggestion programmes, buyer-seller improvement teams and on-site supplier representative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciesielski, M., Długosz, J. (red.). (2010). Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  2. Cousins, P., Lamming, R., Lawson, B., Squire, B. (2008). Strategie Supply Management. Principles, Theories and Practice. Harlow: FT Prentice Hall.
  3. Handfield, R.B., Lawson, B. (2007). Integrating Suppliers Into New Product Development. Research-Technology Management, 50 (5), 44-51.
  4. Krause, D.R. (1999). The Antecedents of Buying Firms. Efforts to Improve Suppliers. Journal of Operation Management, 17 (2), 205-224.
  5. Krause, D.R., Scannell, T.V., Calantone, R.J. (2000). A Structural Analysis of the Effectiveness of Buying Firms' Strategies to Improve Suppliers. Decision Sciences, 31 (1), 33-55.
  6. Leenders, M.R., Johnson, P.F, Flynn, A.E., Fearon, H.E. (2006). Purchasing and supply management. New York: Mc Graw-Hill Irwin.
  7. Monczka, R., Trent, R., Handfield, R. (2005). Purchasing and Supply Chain Management. Mason: Thomson Corporation.
  8. Smith, M., Zsidisin, G. (2002). Early Supplier Involvement at MDR. Practix, 5 (4), 1-5.
  9. Weele van, A.J. (2010). Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice. Andover: Cengage Learning.
  10. Wieteska, G. (2014). Importance of suppliers in the New Product Development process. Logistyka, (1), 20-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu