BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaczun Zbigniew M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wdrażanie wybranych wymagań dyrektywy azotanowej na terenie powiatu Ostrołęckiego
Implementation of the Selected Requirements of Nitrate Directive in Powiat Ostrołęcki
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 142-152, tab.,bibliogr.11 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rolnictwo ekologiczne, Infrastruktura rolnictwa, Negocjacje akcesyjne
Environmental protection, Ecological agriculture, Agricultural infrastructure, Accession negotiations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Powiat ostrołęcki
Poland
Abstrakt
Za jeden z najtrudniejszych problemów ochrony środowiska związanych z rozwojem rolnictwa uważa się zanieczyszczenie azotanami. Ich źródłem jest przede wszystkim niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi i mineralnymi nawozami oraz nieprawidłowy sposób postępowania z płynnymi odchodami zwierząt hodowlanych. W 1991 roku w Unii Europejskiej (UE) wprowadzono dyrektywę 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do podejmowania działań mających zapewnić skuteczną ochronę środowiska przed azotanami. Polska, jako członek UE, musi wdrożyć wszystkie wymagania tego aktu prawnego.(fragment tekstu)

The requirement of accession nations to adopt EU legislation, in particular the Nitrates Directive (91/676/EEC), has elevated the issue of nitrate pollution of water by agriculture to one of considerable political significance in Poland and other accession countries. This paper reports on the problems of implementation of the selected requirements of the directive - construction of tanks for manure in Ostroleka poviat. Conducted studies shown that Poland has to be more active on this field if want to fulfil the main objective of the directive protection of environment against the nitrates (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z.M. Karaczun, P. Lowe, A. Zellei, The Challange of the Nitrate Directive to Acceding Countries: A Comparative Analysis of Poland, Lithuania and Slovakia. Institutional Change in Central and Eastern European Agriculture and Environment, vol. 2, Humbold University of Ber- lin/FAO, Rome 2003
 2. J.S. Shortle, D.G. Abler, M. Ribando, Agriculture and Water Quality, w: Environmental Policies for Agricultural Pollution Control, red. J.S. Shortle, D.G. Abler, CABI Publishing, Oxon-New York 2001, s. 1-18
 3. R.F. Spalding, M.E. Exner, Occurrence of nitrate in groundwater - a review, "Journal of Environmental Quality" 1993 nr 22 s. 392-402
 4. De Clerq, i inni, Discussion and conclusions, w: Nutrient Management Legislation in European, red. P. De Clerq, A.C. Gertsis, G. Hofman, S.C. Jarvis, J.J. Neeteson, F. Sinabell, s. 307-324
 5. S.S. Mirvish, The significance for human health of nitrate, nitrite and N-nitrose counponds, w: Nitrate Contamination: Exposure, Consequence and Control, red. I. Bogardi, R.D. Kuzelka, Springer-Verlag. Berlin 1991, s. 253-266
 6. P.M. Feather, G. Amacher, Role of information in the adoption of best management practices for water quality improvement, "Agricultural Economics" 1993 nr 11 s. 159-170
 7. N.A. Norton, T.T. Philipps, J.J. Fletcher, Role of voluntary programs in agriculture nonpoint pollution policy, "Contenporary Economic Policy" 1994 nr 12 s. 113-121
 8. R.G. Goodchild, EU policies for the reduction of nitrogen in water: the example of the Nitrate Directive, "Environmental Pollution" 1998 vol. 102, s. 1: 737-740
 9. R.M. Rejesus, R.H. f lornbaker, Economics and environmental evaluation of alternative pollution-reducing nitrogen management practices in central Illinois, "Agriculture, Ecosystems and Environment" 1999 nr 75 s. 41-53
 10. E. Majewski, S. Straszewski, A. Wąs, Livestock Farming and Potential Problems of Implementing the Nitrate Directive at Farm Level in Poland, 2002, maszynopis dla projektu CEESA
 11. A. Henriksson, Rozwijanie i zachęcanie do wdrażania przyjaznych dla środowiska technologii produkcji rolniczej - polskie doświadczenia, w: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, materiały z konferencji Kształtowanie przyszłości Polski. Ochrona jakości wody a zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. IMUZ Falenty, Warszawa 1997, s. 52-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu