BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaros Barbara (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważony rozwój a rodzina
Sustainable Development and the Family
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 168-178, tab.,bibliogr.14 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rodzina, Jakość życia, Gospodarstwa domowe
Sustainable development, Family, Quality of life, Households
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Poglądy społeczeństwa na pożądany model rodziny mogą stanowić przesłankę do równoważenia jego rozwoju. Wzorce rodzinne, jakie rodzice przekazują swoim dzieciom, wpływają z kolei na procesy równoważenia rozwoju przyszłych pokoleń. Celem artykułu jest opisanie zastanej rzeczywistości i zastanowienie się, czy kierunek, w jakim zmierza współczesna rodzina, jest właściwy, czy przemiany bardziej oddalają rodzinę, czy też może przybliżają do wypełniania postulatu roz- woj u zrównoważonego (fragment tekstu)

In the article an attempt has been made to confront an advantageous, from the perspective of costs incurred by the environment, family model (full, numerous, living together) with reality. A model of a contemporary Polish family, an ecological trace and proposals of researchers allowing, while accepting contemporary trends, to aim at sustainable development of family are discussed. Sustainable development doesn't not take place at the expense of lowering society's quality of life. On the contrary, the quality of life improves because it determines the choice of a particular life style(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Zasępa, Rodzina i jej ochrona, w: Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, red. L. Frąckiewicz, Wyd. Nauk. Śląsk, Katowice 2002, s. 50
 2. F. Fukuyama, Scenariusze przyszłości świata, "Przegląd" 2004 nr 15 s. 42-43
 3. B. Rogulska, Rodzina polska - wzory i wartości, w: Wartości, praca, zakupy...O stylach życia Polaków, red. M. Falkowska, Warszawa 1997, s. 50-69
 4. E. Budzyńska, Model małżeństwa i rodziny u młodzieży wielkomiejskiej (na przykładzie Katowic), w: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001, s. 303-314
 5. Y. Terada, Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego a różne koncepcje wolności w Japonii, "Przegląd Zachodni" 2002 nr 2 s. 196-198
 6. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, s. 183
 7. F. Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000, s. 249
 8. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 325-330
 9. D. Gębuś, Kreowane w mediach modele rodziny, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/04/kreowane.html [Data wejścia: 15-02-2005]
 10. T. Szlendak, Czy mamy dziś do czynienia z kryzysem rodziny?, w: Przemoc w rodzinie i w szkole, red. V. Kwiatkowska-Darul, Wyd. UMK, Toruń 2001, s. 11-13
 11. K. Bachmann, Mit moralnego oczyszczenia, "Tygodnik Powszechny" 2005 nr 13 s. 3
 12. A. Sen, Rozwój i wolność, Wyd. Zysk, Poznań 2002, s. 17
 13. J. Krupanek, Zarządzanie ekologiczne w organizacji inteligentnej, praca doktorska, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.radio.com.pl/drukowanie.asp?strona= dyskusje&id=35 [Data wejścia: 15-02-2005]
 14. R. Janikowski, Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu