BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaczun Zbigniew M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Psyk Elżbieta
Tytuł
Ochrona środowiska jako etyczne zobowiązanie w działalności "przedsiębiorstw fair play"
Environment Protection as an Ethical Aspect of "Enterprise Fair Play" Activity
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 179-190, tab.,bibliogr.13 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Etyka, Przedsiębiorstwo, Normy ISO 14001, Edukacja ekologiczna
Environmental protection, Ethics, Enterprises, ISO 14001, Ecology education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Od wielu lat zwiększany jest nacisk na podmioty gospodarcze celem zmniejszenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Tworzone i wdrażane są nowe instrumenty polityki ekologicznej, które mają to zapewnić. Wielkość wpływu przemysłu na przyrodę w podstawowym stopniu zależy jednak od decyzji konsumenckich i popytu (lub jego braku) na produkty, których produkcja i wykorzystanie może powodować negatywne oddziaływania. W społeczeństwach o niskiej świadomości ekologicznej właściwy poziom ochrony mogą zapewnić jedynie dobrowolne działania podmiotów gospodarczych. Z własnego wyboru podejmują one decyzję o zaprzestaniu stosowania technologii negatywnie wpływających na środowisko czy zakończeniu wytwarzania niebezpiecznych produktów. Aby było to możliwe, ich właściciele, udziałowcy i zarządy muszą uznać kwestie ochrony środowiska za bardzo istotny, etyczny obowiązek biznesu i za ważny element procesu zarządzania(fragment tekstu)

The presented paper focused on the specific group of Polish enterprises, which try to implement ethical principles in daily management, and which received title of "Enterprise Fair Play" in Program undertaken by Institute of Analysis of Democracy and Private Enterprises. In our research we have tried to answer the question if the environment protection is recognized by those plants as their ethical obligation. The present paper consists of four parts. The first part discuss importance of ethical aspects in economic activity, second shortly present the program "Enterprise Fair Play" and characteristic of its laureate. Next part include results of the research undertaken in 23 plants which have received title of "Enterprise Fair Play". The last section present main conclusion from the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Bordeuau, The man-nature relationship and environmental ethics, "Journal of Environmental Radioactivity" 2004 nr 72 s. 9-15
 2. G.O. de Paula, R.N.Cavalcanti, Ethics: essence for sustainability, "Journal of Cleaner Production" 2000 nr 8 s. 109-117
 3. P. Harremoes, Ethical aspects of scientific incertitude in environmental analysis and decision making, "Journal of Cleaner Production" 2003 nr 11 s. 705-712
 4. J.B. Callicott, Hume's Is-Ought Dichotomy and the Relation of Ecology to Leopold's Land Ethics, "Environmental Ethics" 1982 nr 4 s. 46-74
 5. D. Marrietta, Knowledge and obligation in environmental ethics: a phenomenological approach, "Environmental Ethics" 1982 nr 4 s. 15-62
 6. D.A. Brown, The importance of expressly examining global warming policy issues through an ethical prism, "Global Environmental Change" 2003 nr 13 s. 229-234
 7. D. Pieńskowski, Psychospołeczne determinanty problemów ochrony środowiska w ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2003 nr 2(24) s. 21-30
 8. M. Burchard-Dziubińska, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, red. R. Mi- łaszewski, PZIiTS, Politechnika Białostocka, Poznań - Białystok 1999, s. 92-101
 9. G.E. Fryxell, C.W.H. Lo, Preferences for dealing with environmental problems: an empirical study of managers in three mainland Chinese cities, "Journal of Environmental Management" 2002 nr 64 s. 35-47
 10. T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, Raport 1/2000, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000
 11. Ocena zrównoważonego rozwoju w procesie transformacji polskiej gospodarki. Synteza ekspertyzy, red. S. Kozłowski, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Warszawa 2001
 12. M. Bąk, P. Kulawczuk, Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 1999
 13. Z. Karaczun, Wpływ instrumentów polityki ekologicznej państwa na przedsiębiorstwa ogrodnicze, Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu