BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusak Helena (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Problem modernizacji zaopatrzenia w energię obszarów przyrodniczo cennych
Problem of Upgrading Energy Supply in Areas of Natural Value
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 191-203, tab.,RYS.,bibliogr.2 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Modernizacja, Energia, Wieś
Protected area, Modernization, Energy, Village
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Puszcza Białowieska
Poland, Białowieża Primeval Forest
Abstrakt
Regulacje prawne odnoszące się do źródeł wytwarzających energię cieplną dotyczą dużych jednostek wytwarzających energię na skalę przemysłową. Źródła indywidualne, o małych mocach (tak zwane źródła niskiej emisji), są praktycznie poza wszelką kontrolą oraz poza regulacjami prawnymi i normalizacyjnymi. Tymczasem na obszarach małych miast i wsi źródła tego typu dominują. Nie ma możliwości kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza z tego typu źródeł. Najczęściej są to urządzenia o niskiej sprawności energetycznej. Niezbędna jest analiza emisji zanieczyszczeń ze źródeł indywidualnych oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ich efektywności energetycznej lub wprowadzenia wytwarzania scentralizowanego.(fragment tekstu)

The planning of energy supply for areas of valuable nature, requires utilization of methods, developed for that particular purpose, and calculation tools which will allow to carry out reliable analysis of potentially feasible solutions. Such analysis requires preparation of trustworthy data. Among the other things the data has to refer to real energy demand within determined area, demand forecasts as well as associations of power industry plans within neighboring areas. The computing method aiding in planning of power supply for areas of valuable nature should take into account housekeeping restrictions within areas of protected nature as well as demands regarding nature conservation of those areas. The issue raised in this article becomes even more complex, when power industry planning according to rules of balanced development within special areas such as those of valuable nature is taken into consideration. The analysis of cost effectiveness of social gain versus habitat loss carried out during the process of power generation (energy production) becomes essential and has to be taken into consideration. Within areas of valuable nature considerable part of energy production is done by low-emission power generation technology sources. That article depicts simplified analysis of energy supply to three towns situated in hart of Białowieża Forest(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Rusak, "Czysta energia" dla obszarów przyrodniczo cennych - racjonalizacja użytkowania energii, w: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005
  2. R. Wnuk, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie - poradnik, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.kape.gov.pl [Data wejścia: 15-02-2005]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu