BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Stanisław (Politechnika Częstochowska), Brzozowska Anna (Politechnika Częstochowska), Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Tools for Integration Enterprises in a Supply Chain (Part 2)
Narzędzia integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchach dostawczych
Źródło
Logistyka, 2014, nr 5, s. 28-30, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Partnerstwo logistyczne, Partnerstwo przedsiębiorstw
Supply chain, Logistics partnership, Partnership of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest obecna w praktyce tendencja do łączenia, przenikania się czy też nakładania się na siebie różnych łańcuchów dostaw. Podczas tych procesów powstają specyficzne relacje między przedsiębiorstwami, będącymi względem siebie dostawcami, odbiorcami, kooperantami i konkurentami. Powstałe relacje na bazie współpracy wymagają zintegrowania przepływu informacji opartego na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Celem artykułu jest prezentacja ról, jakie pełnią partnerstwo, zaufanie i informacja w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is a tendency of various supply chains to combine, permeate each other or overlap, which is present in practice. During these processes, specific relations are established between enterprises which act as suppliers, buyers, cooperators and competitors to each other. The resulting cooperation-based relations require integration of the flow of information which relies on mutual trust and partnership. The aim of the paper is to present the roles that partnership, trust and information play, both from the theoretical and practical perspectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Burzec-Burzyńska E., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, no 653, Ekonomiczne Problemy Usług no 69.
 3. Ciesielski M., Długosz J. (edit.), Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 5. http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%/C5%9B%C4%87_informacji, 02.02.2010.
 6. http://www.astrazeneca.pl/o-nas/astrazeneca-na-swiecie (05.05.2014).
 7. http://www.europegaz.com.p1/pl/2/l/o-nas/ (12.05.2014).
 8. http://www.havi-logistics.com/EU/Content/TOPNavigation/One-StopShopping/index.asp (07.05.2014).
 9. http://www.praktycznateoria.pl/wspolpraca-partnerska/(06.05.2014).
 10. Jaworski J., Mytlewski A. (edit.), Funkcjonowanie systemów logistycznych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 2, Gdańsk 2009.
 11. Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T., Developing and Implementing Supplu Chain Partnerships, "International Journal of Logistics Management", 1996, vol. 7, No 2.
 12. Lis T., Pabian A., Starostka-Patyk M., Optimization of Logistics Management as a Source of Virtual Enterprises Competitive Advantage, [in:] Proceedings of 3rd International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT'2014). 1-3 May, 2014, Hammamet, Tunisia 2014.
 13. Popławski W., Sudolska M., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 14. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Szymonik A., Logistyka i zaczadzanie łańcuchem dostaw, część 2. Difin, Warszawa 2011.
 16. Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Nauk. Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 1,2011.
 17. Trębicki P., Keiretsu - konkurencyjność w długofalowym partnerstwie; Usprawnianie łańcucha dostaw, "Eurologistics" No 50/2009.
 18. Witkowski Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje > Procedury > Doświadczenie, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010.
 19. Wołejszo Teoretyczne aspekty współdziałania, [in:] Współdziałanie systemów dowodzenia wojsk operacyjnych i wsparcia krajowego, AON, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu