BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Logistyka w rolnictwie w kontekście współdziałania właścicieli gospodarstw rolnych
Logistics in Agriculture in the Context of the Farm Owners Cooperation
Źródło
Logistyka, 2014, nr 5, s. 47-50, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Studium przypadku
Logistics, Agriculture, Arable farm, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł obejmuje wyniki badań przeprowadzonych w gminie Debrzno położonej w Woj. Pomorskim. Jego celem była prezentacja gotowości rolników do współpracy. Badania przeprowadzono wśród właścicieli gospodarstw rolnych, a narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Wyniki wykazały jednoznacznie, że najrzadziej deklaracje o chęci współdziałania składali respondenci z najstarszych grup wiekowych, a także ci z wykształceniem podstawowym. Ponadto, wątpliwości co do zasadności powoływania tego typu form współpracy, a także zastrzeżenia budzące sposób ich funkcjonowania, wskazywali głównie właściciele gospodarstw największych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted in the Debrzno community, in the Pomorskie Province. The article's aim was the presentation of farmers' readiness to co-operate with each other. The research was conducted among the owners of farms, and the questionnaire of interview was the research tool. The results unambiguously showed, that the oldest respondents as well as these ones with primary education, least often declared the willingness to cooperate. Moreover, the owners of the biggest farms pointed to the doubts about the validity of this type of cooperation making, and pointed to objections about the way of its functioning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008) [w:] Klepacki B. (red.), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom X. Zeszyt 1. Wydawnictwo Wieś Jutra. Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 2. Domagalska-Grędys M., Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty Naukowe UR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Zeszyt 363, Rozprawa habilitacyjna, Kraków 2012.
 3. Fedyszak-Radziejowska B., Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utraconego zaufania. (w:) Szafraniec K. (red.): Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. IRWiR, Warszawa 2006.
 4. Gaworucha M., Kowalska M., Kapitał społeczny młodych mieszkańców gminy Michałowice w woj. małopolskim, "Krakowskie Studia Małopolskie" nr 13, Kraków 2009.
 5. Jelonek D., Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 6. Klepacki B., Agrologistyka - nowe wyzwanie dla nauki i praktyki, "Logistyka" nr 3/2011.
 7. Knapik W., Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny - kontekst teoretyczno-praktyczny, [w:] Knapik W., Kowalska M. (red.), Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich woj. małopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja. Kraków 2011.
 8. Musiał W., Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR 2014-2020, [w:] Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 9. Nogalski B., Walentynowicz R, Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego, [w:] Apanowicz J. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni nr 7, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2014.
 10. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 11. Pięcek B., Potencjał działania społecznego wiejskich przedsiębiorców, [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 12. Romanowska A., Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, [w:] Kawerska K. (red.), Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt Naukowe 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 13. Siekierski J., Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów, [w:] Klepacki B. (red.), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 14. Skawińka E., Kapitał społeczny a logistyka, "Logistyka" nr 5/2012.
 15. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, PWE Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu