BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wiśniewska-Sałek Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie logistyczno-marketingowe agroturystyką przez władze lokalne w gminach Powiatu Wadowickiego
Źródło
Logistyka, 2014, nr 5, s. 51-54, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zarządzanie logistyczne, Marketing
Agrotourism, Logistic management, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat wadowicki
Abstrakt
Artykuł obejmuje wyniki badań przeprowadzonych w 8 gminach Powiatu Wadowickiego w celu określenia form zarządzania logistyczno-marketingowego agroturystyką przez władze lokalne. Wyniki ukazały, że badane gminy wspierają rozwój agroturystyki głównie w promocji, organizacji szkoleń agroturystycznych oraz we współpracy ze stowarzyszeniami agroturystycznymi i ośrodkami doradztwa rolniczego. Wśród przedsięwzięć i celów strategicznych związanych z rozwojem agroturystyki w przyszłości, respondenci najczęściej wymieniali promocję agroturystyki i zwiększenie jej oferty.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of surveys carried out in eight communities of the Wadowice County in order to determine the forms of logistics and marketing management in agritourism by local authorities. The results showed, that tested communities support agritourism mainly in promotion, agritourism trainings organization and in the cooperation with agritorusim associations and agricultural advisory centres. Among undertakings and strategic aims connected with agritourism development in the future the respondents the most often listed agritourism promotion and the increase its offer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska A., Gruenwald N., Computer-aided warehouse management as an element of logistics system in enterprises [w:] Hies B. (red.) Advanced Logistic System. Tom 5 University of Miskolc, Department of Material Handling and Logistics, Miskolc 2011.
 2. Skowron-Grabowska B., Wpływ funkcjonowania operatorów logistycznych na rozwój rynku usług w Polsce [w:] Gos W. (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011.
 3. Panasiuk A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
 4. Sadowski A., Marketing partnerski (CRM) kierunkiem działań marketingowo-logistycznych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 12/2003.
 5. Sznajder Mv Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006.
 6. Nowakowska-Grunt Sałek R., The Importance of Information Technology in Supply Chain Flexibility, [w:] ICMEA 2010 - International Workshop on Economics, Management and Marketing. Alba Iulia, Romania 2010.
 7. Niedziółka A., Logistyka w działaniach wybranych podmiotów i instytucji w sferze promocji agroturystyki na przykładzie województwa małopolskiego, "Logistyka nr 4/2012, ILiM, Poznań, 2012.
 8. Ziółkowski R., Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007.
 9. Czerwińska-Jaśkiewicz M., Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Difin SA, Warszawa, 2013.
 10. Jelonek Dv Problemy przeładowania informatycznego w społeczeństwie informacyjnym [w:] Babis H., Czapiewski R. (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 650.
 11. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 67. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011.
 12. Panasiuk A. (red.), Informacja turystyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010.
 13. Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2009.
 14. Zawadka J., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010.
 15. Brzozowska A., Niedziółka A., Koncepcje zarządzania w podmiotach agroturystycznych na przykładzie powiatu staszowskiego [w:] Korombel A. (red). Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami. Teoria i praktyka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu