BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Marta (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Ryzyko w sferze inwestycji proekologicznych
Risk in Pro-Ecological Investment
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 93-105, bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ekologia, Podejmowanie decyzji, Zarządzanie, Proces inwestycyjny
Risk, Ecology, Decision making, Management, Investment process
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Próba określenia istoty ryzyka ekologicznego Zdefiniowanie pojęcia ryzyka jest bardzo skomplikowane ze względu na konieczność ujmowania go na różnych płaszczyznach analizy i traktowania jego fenomenu jako niejednolitego, złożonego procesu. W literaturze prezentowane są wieloaspektowe podejścia do problemu ryzyka, mające związek z: ® teorią podejmowania decyzji, ® teorią zarządzania, ® procesem rozwoju naukowego i technologicznego. Zwolennicy teorii podejmowania decyzji istotę ryzyka ujmują kładąc akcent na niepewność przyszłości w odniesieniu do przyczyn jego występowania. Przyczynowe sformułowanie problemu ryzyka stanowi nawiązanie do możliwości przyporządkowania zdarzeniom, które mogą zaistnieć, określonego rozkładu prawdopodobieństwa. Według opinii Knighta ryzyko występuje wówczas, gdy wynik danego działania lub decyzji może być obliczony za pomocą rachunku prawdopodobieństwa: matematycznego lub statystycznego lub szacunkowego. (fragment tekstu)

The article is an attempt at analysis of ecological risk in the investment process and its implications for the structure of financing of pro-ecological investments. Ecological risk is presented from the point of view of various criteria such as duration, sources of problems, activities presenting a threat to natural environment, and the risk of financing of pro-ecological investments. Risk in the investment process is present on all three stages of the process i.e. on preinvestment, investment, and operation stage. The problem is closely related to the structure of financing of the investment. Usually it is not so easy to secure the funds from the traditional sources of financing due to high risk of pro-ecological investments. Therefore, a worth-mentioning source of financing is the share capital as a supplementing element in the structure of financing of the investment. The share capital is capable of attracting traditional capital. In practice there is no way to eliminate the risk in the investment process. However, the inclusion of financial instruments allowing for reduction of such risk is crucial in all pro- ecological and economic activity (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Knight, Risk, Uncertainly and Profit. London 1993, s. 19-20,245-246
  2. N. Crockford, Risk Management, London 1991, s.9
  3. Z. Bauman, Etykaponowoczesna. Warszawa 1996, s.272
  4. F. Borys, Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s.45
  5. Krzysztof, Teresa Jajuga, Inwestycje, Warszawa 2000, s.98
  6. W. Berens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, wyd. 2, Warszawa 1993, s.334
  7. A.C. Fisher, Resource and Environmental Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1981, s.125
  8. J.T. Winpenny, Wartość środowiska, Warszawa 1995, s.104
  9. V.T. Covello, Decision Analysis and Risk Management Decision Making: Issues and Methods, "Risk Analysis" 1997 nr 7/2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu