BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haładyj Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zasada subsydiarności w europejskim prawie ochrony
Subsidiarity Principle in European Environmental Law
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 116-127, bibliogr.3 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Ochrona środowiska, Traktat z Maastricht, Traktat rzymski
International politics, Environmental protection, Maastricht Treaty, Treaty of Rome
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Fakt podpisania Traktatu o UE nie był ostatnim krokiem na drodze do prawnego ukształtowania zasady subsydiarności w obowiązującym prawie europejskim, nie wyczerpał on również zagadnień dotyczących ochrony środowiska w ramach Wspólnot. Zagadnienia te wymagały bowiem znacznego doprecyzowania, czego spodziewano się po traktacie z Amsterdamu. Wśród jego postanowień znajduje się przepis stanowiący o przeniesieniu zasady integracji ochrony środowiska z innymi politykami sektorowymi do postanowień o zadaniach Wspólnoty. Zmiana ta - pozornie kosmetyczna - oznacza, w gruncie rzeczy, nadanie tej zasadzie wyższej rangi - rozciąga się ona teraz również na inne dziedziny działania Wspólnoty. Traktat został podpisany 2 października 1997 roku23, nie położyło to jednak kresu kontrowersjom i dyskusjom wokół zakresu stosowania zasady subsydiarności, mimo wyraźnego uznania jej przez Trybunał Sprawiedliwości za zasadę prawną24. Dlatego taż konieczne stało się dołączenie do jego treści Protokołu w przedmiocie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności.(fragment tekstu)

The concept of subsidiarity is based on the Latin word substydium meaning aid and support and refers to the role of public authorities elected to assist the society in the achievement of its goals. Therefore, the public authorities are of secondary and support nature to individuals and social groups. The principle of subsidiarity is reflected both in the European Union legislation (as presented by the author), and in the Polish law. The principle of subsidiarity (the synonym for subsidy) became one of the fundamental principles of the political system of the Republic of Poland by virtue of its Constitutional Act. Subsidiarity was introduced into the preamble of the Polish Constitutional Act as one of the fundamental principles of the legal system of the state (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Kręcisz, W. Orłowski, Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka konstytucji z 1997 r., w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Marpol, Lublin 1997, s. 119
  2. E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Traktaty europejskie, Zakamycze 1999, s.77
  3. R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej w zarysie, TNOiK, Toruń 1999, s.43
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu