BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzykiewicz Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Lorek Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania trwałego rozwoju regionów transgranicznych
Prerequisites of Sustainable Development of Transborder Regions
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 128-137, tab.,bibliogr.2 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Rozwój zrównoważony, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Współpraca międzynarodowa, Program Natura 2000
Protected area, Sustainable development, Economic and political integration of Europe, International cooperation, Natura 2000 Networking Programme
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Czechy, Niemcy
Poland, Czech Republic, Germany
Abstrakt
Regionem transgranicznym nazywa się obszar po obu stronach granicy państwowej. Obejmuje co najmniej dwa państwa. Motywem współpracy transgranicznej, ułatwionej przede wszystkim naturalną bliskością geograficzną jest dążenie do wykorzystania istniejących podobieństw historycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych, w celu zwielokrotnienia korzyści płynących ze współpracy. Współpraca transgraniczna realizowana jest zazwyczaj na mocy formalnego dokumentu w postaci umów czy porozumień bilateralnych. Rozwój regionu transgranicznego zależny jest od wielu czynników, do których zaliczyć można: * stopień jednorodności regionu, ® stopień formalizacji granicy, • istnienie współpracy transgranicznej, stopień jej zaawansowania i zinstytucjonalizowania. 2 Celem artykułu jest ukazanie kierunków współpracy i zagadnień wymagających wspólnego rozwiązania w procesie kształtowania zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)

The authors of the article point out an issue of sustainable development in cross- border regions. The article incorporate a few significant problems which are connected with development of cross border region. This problems are as follows: development criteria, biodiversity, creation of sustainable development, monitoring of sustainable development, co-operation as an instrument towards sustainable development. The main directions of sustainable development in cross-border regions were described on the basis of international documents which determine the main goals and the priorities and on the basis of the positive experiences in that field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Borys, Z. Panasiewicz, Panorama Euroregionów, Urząd Statystyczny, Jelenia Góra 1998
  2. S. Kozłowski, Ekorozwój, WyzwanieXXI wieku, PWN, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu