BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarek Joanna
Tytuł
Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce
The Degree of Income Redistribution Within the Defined Contribution Pension System in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 199-223, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Redystrybucja dochodów, System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego
Redistribution of income, Pension schemes, Pension system reform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu reformy emerytalnej na wysokość świadczeń z bazowej części systemu, z naciskiem na kierunki i zakres redystrybucji dochodów dokonywanej poprzez system emerytalny. Opracowanie składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono zasady obliczania świadczeń emerytalnych w systemie bazowym, zarówno przed zmianą, jak i po zmianie. W części drugiej dokonano egzemplifikacji i zwięzłego opisu elementów redystrybucyjnych występujących w nowym systemie emerytalnym. W części trzeciej dokonano analizy redystrybucji w starym i nowym systemie emerytalnym, wykorzystując wysokość świadczeń, stopę zastąpienia oraz wewnętrzną stopę zwrotu. Wymienione miary obliczono dla hipotetycznych ubezpieczonych osiągających zarobki równe od 40 % do 500 % przeciętnego wynagrodzenia, różniących się płcią i wiekiem przejścia na emeryturę. (fragment tekstu)

In 1999, Poland implemented significant pension system reform in response to rising public pension expenditures and the threat of an unsustainable system. The reform has totally changed both the financing and pension formula. A generously defined benefit formula has been replaced with a multi -pillared defined contribution system. The reform was positively assessed by the public opinion, although replacement rates have been seriously cut. This acceptance was made possible mainly by introducing individual funded pension accounts convincing the participants that they owe their pension capital. Changes to the pension formula and diversified methods of financing reduced income redistribution within the system and the redistributive tools adopted in the pension mechanism. Lower replacement rates and benefits promised by the new system may cause huge demand for minimum pension guarantee payments in the future. This article describes the influence of pension reform on income transfers between different groups of its participants. It considers the direction and the degree of pension redistribution within both the old and the new mandatory pension system in Poland. It consists of four parts: The first is devoted to pension formula before and after the reform; the second presents and describes in detail redistributive elements used in Polish statutory pension system. Th irdly, various measures of income redistribution used for social security are enumerated. The final part examines the income redistribution between different groups of pensioners using the pension benefits, replacements rates and internal rates of return. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States(2008-2060). Statistical Annex, "European Economy" 2009, Nr 2, s. 17.
 2. Acuna R., Iglesias A., Chile's Pension Reform Aft er 20 Years, "Working Paper" Nr 0129, World Bank, December 2001, s. 29.
 3. Adequate and sustainable pensions - Synthesis report 2006, European Commission, Luxemburg 2006, s. 143.
 4. Art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity DzU 2004 nr 39 poz. 353 ze zm.
 5. Art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 6. Art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 7. Art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 8. Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 9. Art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, i DzU nr 228 poz. 1507.
 10. Art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 11. Art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 12. Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, DzU nr 228 poz. 1507.
 13. Art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity DzU 2004 nr 39 poz. 353 ze zm.
 14. Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity DzU 2004 nr 39 poz. 353 ze zm.
 15. Art. 88 i 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity DzU 2004 nr 39 poz. 353 ze zm.
 16. Bijak J., Więckowska B., Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce, "Problemy Polityki Społecznej" 2010, nr 12.
 17. Brown J. R., Coronado J. L., Fullerton D., The progressivity of Social Security, NBER, Cambridge 2006, s. 1, 4.
 18. Caldwell S., Favreault M., Gantman A., Gokhale J., Johnson T., Kotlikoff L., Social Security Treatment of Postwar Americans, "NBER Working Paper" 6603, Cambridge 1998, s. 59.
 19. Emerytury i renty przyznane w 2008 r., ZUS, Warszawa 2009, s. 14.
 20. Freiden A., Leimer D., Hoffman R., Internal Rates of Return to Retired Worker -Only Beneficiarie sunder Social Security, 1967-70, "Studies in Income Distribution" Nr 5, Social Security Administration, Washington 1976, s. 9.
 21. Geanakoplos J., Mitchell O. S.,Zeldes S. P., Social Security Money's Worth, "NBER Working Paper" 6722, Cambridge 1998, s. 4.
 22. Góra M., Rybiński K., Sobolewski L., System emerytalny do przeglądu, "Gazeta Wyborcza" 21 maja 2009.
 23. Holzmann R., The World Bank Approach to Pension Reform, The World Bank, Washington1999, s. 10.
 24. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., Mon.Pol. nr 55 poz. 499.
 25. Owczarek J., Redystrybucja dochodów w polskim w systemie emerytalnym, "Studia i Prace KES SGH" z.n. 18, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 26. Owczarek J., Przyczyny i rodzaje redystrybucji w systemach emerytalnych, "Studia i Prace KES SGH" z.n. 15, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 867.
 27. Valdes-Prieto S., Risks in Pensions and Annuities: Efficient Designs, The World Bank, Washington 1998, s. 35.
 28. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2008 r., ZUS, Warszawa 2009, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu