BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośmicki Eugeniusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Kryzys ekologiczny rolnictwa europejskiego a sytuacja rolnictwa polskiego
Ecological Crisis In European Agriculture and Situation in Polish Agriculture
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 139-152, bibliogr.10 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Kryzys ekologiczny, Rolnictwo, Obszary wiejskie, Polityka ekologiczna, Zagrożenia ekologiczne
Ecological crisis, Agriculture, Rural areas, Ecological politics, Ecological hazard
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W okresie przygotowań Polski do integracji z Unią Europejską, a także narastania głębokiego kryzysu Wspólnej Polityki Rolnej bardzo aktualna staje się problematyka społeczno-ekologiczna. Duży wpływ na przyszły rozwój rolnictwa posiada koncepcja trwałego i zrównoważonego rolnictwa, która próbuje uwzględnić złożone problemy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Jednakże Wspólna Polityka Rolna UE odbiegała w dużym stopniu od idei trwałości.(fragment tekstu)

In connection with the preparation for accession to the European Union and considering the growing crisis of the Common Agricultural Policy certain social and environmental issues are becoming more and more important. In the opinion of the author CAP has departed far from the sustainable development principle. The objective of the article is to present the implications of that policy for the Polish agriculture. The author offers an evaluation of the general situation in the Polish agriculture and presents the basic problems of agriculture and rural development against the ecological policy of the European Union. He also presents the problems related with the further development of the European agriculture in the conditions of the latest environmental threats(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kośmicki, Środowiskowe dylematy ekorozwoju a przyszłość polskiego rolnictwa, "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 1
  2. F. Alt, Agrarwende jetzt. Gesunde Lebensmittel für alle, München 2001, s. 17
  3. Hunek, Ewolucja modelu wsi polskiej, w: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Warszawa 2001, s.159
  4. M. Nowicki, Polityka ekorozwoju Polski, w: Ziemia domem człowieka, red. J.L. Krakowiak, Warszawa 1997
  5. E. Szot, Komu na wsi dobrze się żyje, "Rzeczpospolita" 1998 nr 174
  6. J. Papuga, Rolnictwo ekologiczne ma ustawę, "Boss - Rolnictwo" 2001 nr 9
  7. E. Rieger, Bauernopfer. Das Elend der europäischen Agrarpolitik, Frankfurt am Main-New York 1995
  8. M. Ehrke, Frisch auf den Tisch... Die BSE-Krise, die europäische Agrarpolitik und der Verbraucherschutz "Internationale Politik und Gesellschaft" 2001 nr 3, s.277
  9. T. Hunek, Opcje rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Warszawa 2000, s.258-259
  10. G. Vogtmann, Ökologische Landwirtschaft, w: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ökologie. Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg 1997, s.145-146
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu