BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Świadomość ekologiczna w procesie przekształcania polskiego rolnictwa zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego
Ecological awareness in process of transformation of polish agriculture in accordance with sustainable development Principle
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 153-161, bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Świadomość ekologiczna, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo
Ecological awareness, Sustainable development, Agriculture
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Konwencjonalny model uprawy roli, lub szerzej, funkcjonowania rolnictwa, uznawany jest coraz częściej za nazbyt kosztowny. Jego polutogen- ność - zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych, zubażanie ekosystemów roślinnych i zwierzęcych, spadek żyzności gleb czy dewastacja krajobrazu - staje się zbyt wysoką ceną, którą przyjdzie płacić następnym pokoleniom. Stąd konieczność poszukiwania modelu gospodarowania przyjaznego człowiekowi i otoczeniu, dzięki któremu byłoby możliwe stworzenie systemu zharmonizowanego ekologicznie i ekonomicznie. Należy nakreślić nową perspektywę dążeń i działań w sektorze rolnym, które wykroczą poza wąskie i krótkowzroczne pojmowanie celów. Tak rozumianym wytycznym ochrony środowiska rolniczego oraz zachowania jego zróżnicowania biologicznego i zapewnienia dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa może służyć rozwój rolnictwa zrównoważonego.(fragment tekstu)

From economic point of view, the education for sustainable development is the challenge to our country, and it is only by facing that challenge that we can ensure the development in the widest meaning of this word. Sustainable development satisfies the needs of the contemporary generation while respecting the possibilities of satisfaction of similar needs by the next generations. The implementation of sustainable development principles in rural areas is to a high degree subject to environmental education and the level of spread of environmental knowledge among the rural population (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Popławski, Kształtowanie świadomości ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2000 nr 1(16)
  2. B.M. Wawrzyniak, Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, "Wieś i Rolnictwo" 2001 nr 3(112)
  3. P. Gliński, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego - dotychczasowe wyniki badań, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001. www.cbos.pl/cbos_pl.htm
  4. A. Sadowski, Struktura świadomości ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2000 nr 1(16)
  5. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska - problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, wyd. 3, PWE, Warszawa 1998
  6. J. Machowski, Problemy prawne ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2000
  7. G. Kobyłko, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001
  8. A. Bałtromiuk, A. Olechnicka, Wiedza i świadomość ekologiczna w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Ekonomia i Środowisko" 2001 nr 2(19)
  9. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca - ekofilozofia jako drzewo życia, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu