BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książkiewicz Izabela
Tytuł
Możliwości aktywizacji osób zmarginalizowanych na rynku pracy - ocena efektywności działań na przykładzie miasta do 20 tys. mieszkańców
Possibilities of Helping People Excluded from the Job Market as a Supporting Tool in the Development of Small Towns: Effectiveness Graded on Examples of Towns under Twenty Thousand Citizens
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 225-233, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja bezrobotnych, Rynek pracy
Operational Programme Human Capital, Unemployed activation, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miejsce zamieszkania jest w Polsce jednym z istotniejszych czynników różnicujących szeroko pojęte szanse życiowe obywateli. Miejsce zamieszkania - nasza "mała ojczyzna" - w warunkach polskich może determinować szanse na sukces, obok wykształcenia jest czynnikiem lokującym na drabinie hierarchii społecznej. Jesteśmy społeczeństwem o niskim stopniu migracji wewnętrznych - "awans" często odbywa się wielopokoleniowo, tj. przez stopniowe przenoszenie się w strukturze przestrzennej regionu - kraju. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, jednym z ważniejszych są trudności mieszkaniowe, kolejnym sytuacja na lokalnym rynku pracy. Szansą na przełamywanie barier rozwoju lokalnego są realizowane w ostatnich latach w ramach funduszy europejskich programy wspierające rozwój i poprawę infrastruktury oraz programy wspierające rozwój kapitału ludzkiego, a tym samym kierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych. (fragment tekstu)

Th is case study, developed by the author, describes the case of three municipalities of North Masovia: Pszasnysz, Chorzele i Myszyniec, whose Municipal Social Assistance Centres were conducting projects within the framework of the Human Capital Programme. According to the document National Strategic Frameworks of Reference (National Strategy of Cohesiveness,) all European Social Fund resources in Poland during the years 2007 - 2013 (9.7 billion Euro) were used for tasks as part of the Human Capital Programme. The Human Capital Programme aims primarily to increase of employment and social cohesion. Several sub-targets are derived from this main goal: 1. Increasing the level of work activity and employment capabilities of the unemployed and jozb-passive; 2. Decreasing areas of social exclusion; 3. Improving employees' and fi rms' capabilities to adapt to a changing economy; 4. Improving the cohesion of society's education on every level of learning by simultaneously increasing the quality of educational services and linking them more strongly to a knowledge -based economy; 5. Increasing public service's potential within the range of developing polices, providing high quality services and strengthening mechanisms of partnership 6. Increasing of territorial integrity. This case study seeks to answer the question: How many of the local government's implementations using European Union funds fulfil the Human Capital Programme's assumptions? The study of these three municipalities provides a basis for further studies in which I will conduct a more detailed analysis of implemented programs' effi ciency and their impact on communities' social and economic development. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport z badania meta ewaluacyjnego pt. "Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal", Warszawa 2007, dokument do pobrania www.efs.gov.pl
  2. "UE - Fundusze Strukturalne. Poradnik dla Samorządowców i Przedsiębiorców styczeń 2009,nr 1 (23), s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu