BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych
The Influence of Private-Public Partnership in the Development of Rural Areas and Absorption of European Union Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 249-256, bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Fundusze unijne
Rural development, Public-Private Partnerships (PPP), EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata, ale jest mało popularny w Polsce. W artykule przedstawiono zasady współpracy podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym w aspekcie prawnym i ekonomicznym. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonano oceny stopnia użyteczności partnerstwa publiczno-prywatnego dla pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz znajomości struktur współdziałania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez lokalne instytucje i przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego.(abstrakt oryginalny)

Private-Public Partnership (PPP) that is provision of public service benefits by private entities is a legitimized form of cooperation between private enterprise supported by private funds from the public sector at all levels. This mean of infrastructure development and provision of public service economic benefits is an advanced form of investing in the public sector in most countries in the world but non in the Poland. The aim of this master's thesis is to study cooperation between public and private entities and to analyze the influence of partnership on the absorption of EU funds in the region of Koszalin by testing projects implemented within the framework of PPP. PPP may significantly contribute to improve the quality of provision of services, increase expenditure on crucial investments and also may contribute to effectiveness when it comes to making the most of the EU funds, nevertheless, as researches show, it does not function practically in our region what means that its influence on absorption of EU funds is none. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne - przesłanki, możliwości, bariery, Prawo i ekonomia, Warszawa 2006
  2. Dutkiewicz R.:Recenzja książki "Partnerstwo publiczno-prywatne", Pricewaterhouse&Coopers, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2007.
  3. Dziworska K., Szczepaniak K: Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno- prywatnego na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej [w] Działania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskie, pod red. A. Szwichtenberga, Wydawnictwo Feniks Strasburg - Koszalin 2007.
  4. Jacyszyn J., T. Kalinowski: Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym , LexisNexis ,Warszawa 2006
  5. Korbus B. Partnerstwo publiczno-prywatne Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006
  7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz.1420
  8. Yescombe E.R.:Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu