BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślipko Tadeusz
Tytuł
Prawo własności prywatnej w etyce chrześcijańskiej a jego interpretacje w liberalizmie i socjalizmie
The Right to Private Property in Christian Ethics and its Interpretations in Liberalism and Socialism
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 31-40
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Filozofia społeczna, Prawo własności, Etyka chrześcijańska, Liberalizm, Socjalizm
Social philosophy, Ownership, Christian ethics, Liberalism, Socialism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Termin "prawo własności" w ogóle, tym bardziej "prawo własności prywatnej" - gdyż o tę formę własności przede wszystkim chodzi - w naszym odczuciu językowym spontanicznie kojarzy się ze światem dóbr materialnych i z tym światem związaną obszerną dziedziną życia gospodarczego. A zatem, skoro chodzi o podjęcie tej właśnie tematyki z etycznego punktu widzenia, wprowadza nas ona na teren tego szczególnego działu etyki, jakim jest etyka ekonomicznej działalności człowieka. Przedmiotem filozoficzno-etycznej refleksji stają się zatem fundamentalne zasady moralne rządzące tą właśnie dziedziną życia i działalności człowieka, pierwszym zaś naszym zadaniem będzie sformułowanie tych zasad z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, aby z kolei posłużyły nam one za kryteria dla oceny analogicznych zasad w etyce liberalizmu i socjalizmu. (fragment tekstu)

This comparative study of the concept of the right to property in the three most important trends of social philosophy is based on the three fundamental notions: the conception of man, his right to freedom and his right to own economic goods, both utility and production ones. As a result of his analysis, the author has formulated the thesis that: 1. in liberalism, the right to property has become the main principle of social life to the detriment of the right to work and fair wages for those members of the society who do not own private property, that is the so called "world of labour"; 2. in socialism, on the other hand, the "world of labour" has been regarded as the creative force of life and social development to the detriment of man's right to own production goods. The dilemma posed by the right to property versus the world of labour is resolved only in Christian ethics. Based on the principles of social solidarity, Christian ethics acknowledges man's right to private property including production goods, but insists on his moral duty to make this right function in agreement with the right to work and fair wages for labouring people engaged in producing economic goods and services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Lindenberg, Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim, SKCh im. Ks. Piotra Skargi Kraków 2006, s. 127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu