BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw
The Role of Financial Institutions in Support of Transformation of Agriculture with a Dispersed Structure of Agricultural Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 307-318, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wspieranie rolnictwa, Rolnictwo, Instytucje finansowe, Kredyt rolny, Kredyt inwestycyjny, Finansowanie rolnictwa
Agriculture support, Agriculture, Financial institutions, Agricultural credit, Investment loans, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie, konkurencyjne i nowoczesne rolnictwo cechują coraz silniejsze powiązania z otoczeniem instytucjonalnym, w których znaczące miejsce zajmują instytucje finansowe, a zwłaszcza banki. Dostęp do kapitału zewnętrznego jest warunkiem podniesienia konkurencyjności i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych. Dotyczy to w szczególności rolnictwa rozdrobnionego, które nie jest w stanie samo finansować swoich przekształceń. W tym kontekście, w oparciu o badania ankietowe gospodarstw rolnych, przeprowadzone w regionie Polski południowo-wschodniej, dokonano analizy znaczenia instytucji finansowych we wsparciu przekształceń gospodarstw rolnych. Rola instytucji finansowych jest rozpatrywana przez pryzmat ułatwiania rolnikom dostępu do kredytów bankowych, a przez to także funduszy unijnych przeznaczonych na finansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

Currently, modern agriculture is competitive and strength connected with the institutions, in which significant place have financial institutions, especially banks. The main condition of competitiveness increase and economic strength of agricultural farms is approach to external capital. It concern especially the small scale agriculture that can not finance which ones transformation. In this case was made an analysis on the base of questionnaire investigation according to meaning of financial institutions in supporting of transformation in agricultural farms. The investigation was made in south-east Poland. The role of financial institutions is considered to farmers support of bank credits access and also European Union funds for modernization of agricultural farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
  2. Grzelak A., Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (129)/2005, s. 116-123.
  3. Kata R., Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym, OPTIMUM - Studia Ekonomiczne, nr 2 (38)/2008, s. 113-124.
  4. Kulawik J., Finanse i kredytowanie rolnictwa w 2007 r., Bank i Rolnictwo, nr 5/2008, s. 6-9.
  5. Kulawik J., Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2003, s. 8-24.
  6. Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
  7. Woś A., Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu