BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena procedur pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne w gospodarstwach rolnych
Assessment of Procedures in Applying for Investment Structural Funds in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 319-329, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Środki unijne, Dopłaty dla rolnictwa, Rolnictwo, Środki pomocowe UE, Fundusze unijne, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
EU funds union, Payments for agricultural, Agriculture, EU aid funds, EU funds, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu było wskazanie podstawowych problemów i barier, jakie rolnicy napotykali przy staraniu się o środki z funduszy UE na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Przedmiotem badań była ocena trudności, kosztochłonności, czasochłonności wykonania oraz zasadności poszczególnych elementów formularza wniosku dla działań o charakterze inwestycyjnym w ramach programu SAPARD i SPO 'Rolny'. Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy nie mieli trudności z wypełnieniem tej części wniosku, do przygotowania której potrzebna była dokumentacja gospodarstwa rolnego. Trudne i czasochłonne było dla rolników sporządzenie kalkulacji związanych z inwestycją. Mimo to, rolnicy uznali te wyliczenia jako zasadne we wniosku wiedząc, że jest to podstawowy element oceny wniosku i późniejszego rozliczenia inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to indicate the difficulties and barriers in applying for agricultural structural funds. In the conducted survey, farmers were asked to assess the difficulties, costs, time-consuming and how essential are the components of the application form. For farmers the easiest was to fill out the parts of the application form based on the data collected in the farm (farm income, value of sold production). The results showed that calculation of the investment was difficult and time-consuming. Nevertheless, farmers judge it necessary element in the application form, understanding the criteria of assessment and further account for investment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błąd M., Klepacka D.: Wdrażanie programu SAPARD w Polsce - wnioski z badań. Wieś i Rolnictwo 1(130)/2006
  2. Czekaj T.: Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3(316)/2008
  3. Drygas M.: Program SAPARD - efekty finansowe i rzeczowe, Wieś i Rolnictwo 2(135)/ 2007
  4. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, StatSoft, Krakow, 2006, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
  5. Informacja o rezultatach Programu SAPARD, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007
  6. Kowalski S.: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3/2007
  7. Podręcznik poleceń programu Excel, WEB: http://office.microsoft.com/pl- pl/excel/HA101491511045.aspx, 2008
  8. Rowiński J.: SAPARD - programowanie i realizacja, Program Wieloletni Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14/2005
  9. Śpiewak R.: Przyszłość polskiej wsi w oczach wiejskich liderów, Wieś i Rolnictwo 2(135)/2007
  10. Wiatrak A.P.: Przygotowanie zasobów ludzkich do wykorzystania Programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo 3(132)/2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu