BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowe wsparcie firm rodzinnych przez instytucje otoczenia biznesu regionu łódzkiego
Financial Support to Family Businesses by Business Environment Institutions in Lodz Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 313-324, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Wsparcie finansowe, Otoczenie biznesu, Instrumenty finansowe
Family-owned business, Financial support, Business environment, Financial instruments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Abstrakt
Cel artykułu stanowi analiza roli działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspomagania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców oraz ocena instrumentów finansowych wspierania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w regionie łódzkim. Przyjęto hipotezę, iż poprzez upowszechnianie instrumentów finansowych kierowanych przez otoczenie instytucjonalne biznesu na rzecz MMSP (w tym firm rodzinnych), nastąpił wzrost ich wykorzystania jako istotnych narzędzi kształtujących konkurencyjność firm. (fragment tekstu)

The aim of this article is to analyze the role of business environment institutions for supporting the competitiveness and innovation of entrepreneurs and the evaluation of financial instruments supporting economic entities established in the region of Lodz. At the beginning the role and structure of the support system for entrepreneurship in Poland was presented. Then the business environment institutions of Lodz region were characterized. In the following part, the financial instruments for entrepreneurs offered by the Lodz Agency of Regional Development Ltd. were described. At the end the analysis of the range business activity financed from EU funds distributed by Regional Financing Entity was presented and assessed results of selected activities. In the article were used descriptive methods, including the comparative analysis and the analysis of statistical data. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu interesów zagranicznych w województwie łódzkim [w:] J. Świerkocki (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 2. Lisowska R., Stanisławski P. (2011), Obszary i instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań na przykładzie województwa łódzkiego [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 3. Matejun M. (2012), Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie: budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa.
 4. Ministerstwo Gospodarki (2013), Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa.
 5. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T. (2007), Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Poradnik gospodarczy (2013), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódź.
 7. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 8. Żuromski P. (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce: instrumenty wspierania konkurencyjności, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź.
 9. Andrzejak P., Przewodnik biznesowy, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., http://larr. pl, aktualizacja: 21.05.2013.
 10. Działania POIG, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., http://larr.pl, na dzień: 8.01.2014.
 11. Działanie 6.1 POIG, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2014.
 12. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., http://larr.pl, aktualizacja: 2014.
 13. Działanie 8.2 POIG, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2014.
 14. Gildia - kim jesteśmy, Gildia Aniołów Biznesu, http://www.aniolybiznesu.org.pl, aktualizacja: 2014.
 15. Instytucje otoczenia biznesu, Departament ds. Przedsiębiorczości, www.lodzkie.pl, aktualizacja: 2013.
 16. Misja ŁARR, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2014.
 17. Poręczenia kredytów, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2014.
 18. Pożyczki na rozwój - Inicjatywa JEREMIE, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2014.
 19. Pożyczki na start - Projekt "Od pomysłu do biznesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. http://larr.pl, aktualizacja: 2014.
 20. Prezentacja ŁARR, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2013.
 21. Zakres usług, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.larr.lodz.pl, aktualizacja: 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu