BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Waldemar (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Tytuł
Nierozerwalny związek wolności i odpowiedzialności
The Inseparable Connection of Freedom and Responsibility
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 67-75
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Wolność, Odpowiedzialność, Katolicka nauka społeczna, Poglądy filozoficzne
Freedom, Responsibility, Catholic social teaching, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
W swoim artykule, w oparciu głównie o naukę Soboru Watykańskiego II (1962-65), pragnę zastanowić się nad pojęciem odpowiedzialnej wolności, odnosząc je następnie do interakcji zawodowej pracownik-pracodawca. Pojęcie pracodawcy odnoszę głównie do pracodawcy bezpośredniego; jest nim osoba lub też instytucja, z którą pracownik zawiera bezpośrednio umowę o pracę pod określonymi warunkami, co w konsekwencji tworzy zasady postępowania i oczekiwania wobec pracownika. Oczywiście teksty soborowe często odnoszą się do tematyki ściśle określonej przez ich autorów; stąd też dla treści tego artykułu wymagają niejednokrotnie ujęcia interpretacyjnego. Proklamowana przez Sobór odpowiedzialna wolność rozumiana jest w sensie głęboko personalistycznym i komplementarnym. Oznacza to po pierwsze, że człowiek jest istotą wolną i świadomą, czyli stanowiącym o sobie podmiotem i po drugie, że wolność zakłada odpowiedzialność albo odwrotnie: o odpowiedzialności nie można mówić bez wolności. Dlatego też w artykule oponuję przeciw wszelkim formom antropologicznego redukcjonizmu, w których traktuje się pracowników wyłącznie w kategoriach materializmu praktycznego i ekonomicznej korzyści, nie zaś jako wolne i odpowiedzialne osoby. (fragment tekstu)

The Polish democratic transformation has clearly proved that the basic right of a human being to responsible freedom in the social interaction as well as in professional life is still disregarded or ignored. This fact forces me to reflect upon the ethical meaning of responsible freedom, which becomes the subject of the following part of this work. I analyze all forms of anthropological reductionism, which treats employees solely in terms of practical materialism and economic profit, and not as free and responsible persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Riedel, Wolność i odpowiedzialność: Dwa podstawowe pojęcia etyki komunikatywnej, [w:] J. Filek (red.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 200-201.
  2. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" (DH), nr 1.
  3. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens o pracy ludzkiej, nr 16-17.
  4. J. Gründel, Normen im Wandel. Eine Orientierungshilfe für christliches Leben heute, Don Bosco Verlag, München 1984, s. 21-23.
  5. S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka, Wyd. Diecezjalne, Sandomierz 2000, s. 15-16.
  6. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", nr 17.
  7. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam Actuositatem" (AA), nr 7.
  8. W. Świątkowski, Das Beziehungsgefüge von Sünde und Schuld auf dem Hintergrund der Konzilsaussagen des Vaticanum II, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2005, s. 185-189.
  9. M. Kalinowski, I. Czuma, M. Kuc, A. Kulik, Praca, Wyd. Gaudium, Lublin 2005, s. 173-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu