BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Model człowieka gospodarującego - szansa czy zagrożenie dla uczciwego biznesu?
The Model of Homo Oeconomicus - a Chance or Threat to Honest Business?
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 97-115
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Koncepcja człowieka gospodarującego, Poglądy ekonomiczne, Teoria ekonomii, Model REMM
Business ethics, Concept of Homo Oeconomicus, Economic views, Economic theory, Resourceful, Evaluative, Maximizing Model (REMM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja podstaw i zmian modelu człowieka gospodarującego, od modelu homo oeconomicus do modelu REMM (resourcing, evaluating, maximizing man) oraz zastosowania tych modeli do wyjaśniania i normatywnej analizy. Odpowiednio do tego celu w drugiej części artykułu zostanie omówiony model natury człowieka gospodarującego. W trzeciej i czwartej części przedstawione są przykłady zastosowania tego modelu do wyjaśnienia trzech zjawisk: nielegalnej działalności, nieproduktywnej przedsiębiorczości oraz korupcji. Za pomocą tych przykładów zostaną omówione możliwości aplikacyjne wyjaśniania sytuacyjnego oraz ich ograniczenia. W podsumowaniu, kończącym artykuł znajdą się etyczne refleksje odnoszące się do możliwości i ograniczeń normatywnej analizy prowadzonej w ramach przedstawionego paradygmatu ekonomii głównego nurtu. (fragment tekstu)

This report concentrates on changes in the model of economic man, based on the principle of methodological individualism, from homo oeconomicus through homo satisfciendis to the REMM model of the resourceful, evaluative and maximizing man. Some aspects of these changes refer to economic calculations in non-economic areas of human activities and the constantly widening range of costs and benefits. Due to these changes the model of economic man has been applied for explaining human choices between ethical and unethical activities as well as legal and illegal ones. In the area of morality, conscience and the social mirror, the calculation of costs and benefits are more and more present. The aim of the report is to present two occurrences: corruption and non-productive enterprise using the REMM model. The analysis of the calculations and choices aims to draw attention to the importance of formal and informal institutions, which provide valuation and incentives for creating alternatives and making choices, as well as to justify economic man's activities in the field of transforming institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C.G. Hempel, Podstawy nauk przyrodniczych, WNT, Warszawa 1966
 2. E. Nagel, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970.
 3. J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Pickering, London 1823.
 4. J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, PWN, Warszawa 1959.
 5. W.S. Jevons, The Theory of Political Economy, McMillan, London 1971.
 6. J. Griffin, Sąd wartościujący, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 7. J. Broome, Utility, "Economics and Philosophy" 1991, No. 7.
 8. S.A. Drakopoulus, Values and Economic Theory, Avebury 1990.
 9. L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, McMillan, London 1932.
 10. D.C. Mueller, Models of Man: Neoclassical, Behavioural and Evolutionary, "Politics, Philosophy and Economics" 2004, No. 3 (1).
 11. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economics, McGrow - Hill Book and Co, New York 1994.
 12. H. Schnädelbach, Rozum, [w:] E. Martens i H. Schädelbach (red.), Filozofia, WP, Warszawa 1995.
 13. J. Harsanyi, Morality and the Theory of Rational Behavior, "Social Research" Winter 1977.
 14. K. Popper, Nędza historycyzmu, wyd. Krąg, Warszawa 1989; K. Popper, The Rationality Principle, [w:] D. Műller (red.), Popper Selections, Princeton University Press, Princeton 1985.
 15. R.N. Langlois, Rationality, Institutions and Explanation, [w:] Langlois R.N. (red.), Economics as a Process: Essays in the New Institutional Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 16. S. Latsis, Situational Determinism in Economics, "The British Journal for the Philosophy of Science" 1972, No. 23.
 17. J. Elster, The Nature and Scope of Rational-Choice Explanation, [w:] E. Ullmann-Margalit (red.), Science in Reflection, Kluwer Academic Publishers, Boston 1988.
 18. A.P. Hamlin, Individual Rationality, [w:] Ethics, Economics and the State, Wheatsheaf Books Ltd., Brighton 1986.
 19. G. Stigler, G. Becker, De gustibus non est disputandum, "American Economic Review" 1977, No. 63.
 20. J. Elster, Ulyses and the Sirens, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
 21. D. Kahneman, A. Tverski, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" 1979, No. 47.
 22. B. Klimczak, Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 23. G. Radnitzky i P. Bernholz (red.), Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Traditional Areas of Economics, Paragon House, New York 1985.
 24. J.B. Davis, The Turn in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism, "Journal of Institutional Economics" 2006, vol. 2.
 25. J. Hirschleifer, The Expanding Domain of Economics, "American Economics Review. Special Issue" 1985, No. 75(6).
 26. W.H. Meckling, Values and the Choices of the Model of the Individual in the Social Sciences, "Schweizerische Zeitschrift für Volkswirschaft und Statistik Revue (Suisse d'Economie Politique et de Statistique)" December 1976).
 27. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 28. I.M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 1973.
 29. W.H. Meckling, op.cit.; D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 30. A.T. Denzau, D.C. North, Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, "Kyklos" 1994, No. 47 (1).
 31. G.S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy" 1968, vol. 76.
 32. A. Leung, Delinquency, Social Institutions and Capital Accumulation, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 2002, vol. 158.
 33. J.N. Bhagwati, Directly Unproductive, Profit - seeking Activities, "Journal of Political Economy" 1982, vol. 90.
 34. A.O. Krueger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "American Economic Review" 1974, June.
 35. W.J. Baumol, Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98.
 36. S. Rose-Ackerman, The Economics of Corruption, "Journal of Public Economics" 1975, vol. 4.
 37. J.Ch. Andvig, K.O. Moene, How Corruption May Corrupt, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1990, No. 13.
 38. T. Schelling, Micromotives and Microbehavior, Norton and Co, New York 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu