BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sójka Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Idea etyki stosowanej. Pomiędzy wyżynami filozofii a wymogami praktyki
The Concept of Applied Ethics. Between Philosophical Heights and Practical Demand
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 117-126
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka, Moralność, Poglądy filozoficzne
Ethics, Morality, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aby uzmysłowić sobie wątpliwości co do możliwości "stosowania etyki", należy odejść od potocznego utożsamienia etyki z moralnością, a nawet jej zaprzeczyć. (Na co dzień "etyczny" i "moralny" znaczą to samo, podobnie jak "nieetyczny" i "niemoralny", czy wreszcie "moralność" i "etyka"). Oczywiście w obu dziedzinach chodzi o odpowiedź na najważniejsze pytania, którą mogą pojawić się w życiu człowieka: jak żyć i co powinno się czynić. Niemniej etyka pozbawiona jest wąskiego horyzontu moralności1. Nie jest czyimś sposobem myślenia lub czyimś poglądem na świat, lecz bezosobowym projektem ludzkich powinności, w ramach którego wprost dokonuje się rozróżnienia na dobro i zło. Moralność zaś to zasady przejmowane przez jednostkę od grupy i w efekcie uznawane przez nią za własne. Etyka to pewien wzorzec idealny, zaś moralność to konkretne zasady konkretnych ludzi i grup. Etyka obowiązuje powszechnie bez względu na to, czy jest przestrzegana przez określone społeczności czy nie. Żaden sondaż jej nie uprawomocni ani nie unieważni. Moralność może pobłądzić - etyka nigdy. (fragment tekstu)

For many people, the expression "applied ethics" sounds like a pleonasm. They tend to claim that ethics by its very nature is about practical matters. It deals with human actions and their motivations and there is no need to create an additional discipline with a special practical bias. However, since at least the 1970s, there has been a growing movement of applied ethics which has resulted not only in the increase in enrollment in academic courses but also in the demand for consulting services in this field. However, the question still remains to what extent applied ethics inherits the philosophical tradition and style of thinking. The aim of this paper is to show that applied ethics is a continuation of a philosophical inquiry in the way well adjusted to the demands of the pluralistic and democratic societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Annas, Ethics and Morality, [w:] L.C. Becker, C.B. Becker (red.), Encyclopedia of Ethics, T.I. Garland Publishing, Inc., New York 1992, s. 329.
 2. K.E. Goodpaster, Business Ethics, [w:] L.C. Becker, C.B. Becker (red.), Encyclopedia of Ethics, T.I. Garland Publishing, Inc., New York 1992, s. 111.
 3. J. Hołówka, Wstęp, [w:] R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. XIII-XIV.
 4. D.M. Hausman, M.S. McPherson, Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 4.
 5. C. Taylor, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 32.
 6. S.L. Darwall, Theories of Ethics, w: R.G. Frey, C.H. Wellman (red.), A Companion to Applied Ethics, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 19.
 7. A. MacIntyre, A Short History of Ethics. Second Edition, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1998, s. 199.
 8. T.L. Beauchamp, The Nature of Applied Ethics, [w:] W.R. Frey, C.H. Wellman (red.), A Companion to Applied Ethics, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 1.
 9. A.M. Kaniowski, Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 6-7.
 10. J.M. Gustafson, Situation Ethics, [w:] L.C. Becker, C.B. Becker, Encyclopedia of Ethics, T.I. Garland Publishing, Inc., New York 1992, s. 1153.
 11. P. Kurtz, Philosophical Essays in Pragmatic Naturalism, Prometheus Books, Buffalo, New York 1990, s. 33.
 12. J.B. Schneewind, Nowożytna filozofia moralna, tłum. W.J. Bober, [w:] P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 185 i 194.
 13. H.A. Bedau, Casuistry, [w:] L.C. Becker, C.B. Becker, Encyclopedia of Ethics, T.I. Garland Publishing, Inc., New York 1992, s. 127.
 14. T.L. Beauchamp, N.E. Bowie, Ethical Theory and Business, Third Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988, s. 50.
 15. A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Centrum im. Adama Smitha i Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 73.
 16. H. Blumenberg, An Anthropological Approach to the Contemporary Significance of Rhetoric, [w:] K. Baynes, J. Bohman, Th. McCarthy, After Philosophy. End or Transformation, The MIT Press, Cambridge, MA 1987, s. 436.
 17. R.A. Putnam, Pragmatism, [w:] L.C. Becker, C.B. Becker, Encyclopedia of Ethics, T.I. Garland Publishing, Inc., New York 1992, s. 1005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu