BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Nowe dziedziny i formy współpracy w przestrzeni kosmicznej a bezpieczeństwo międzynarodowe
International security and new areas and forms of collaboration in space
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 41, nr 1/2, s. 67-89, bibliogr. 43 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Prawo międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Przestrzeń kosmiczna, Polityka kosmiczna
International security, International law, International cooperation, Cosmic space, Space policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesną współpracę państw w kosmosie determinują prawnomiędzynarodowe zasady pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej. Działalność ta od dawna jest motywowana celami politycznymi zapewnienia bezpieczeństwa, także po "zimnej wojnie". Rozwinęły się różne teorie i koncepcje dotyczące polityki i współpracy w przestrzeni kosmicznej. Powstały międzynarodowe i krajowe agencje, zajmujące się działalnością w kosmosie. We współpracy w przestrzeni kosmicznej uczestniczą obecnie w wielu nowych dziedzinach i formach różne podmioty rządowe i pozarządowe, a także wojskowe i handlowe oraz wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe. (fragment tekstu)

Taking international security as his point of reference, the author analyzes new areas and forms of supranational collaboration in space that have developed in recent years and especially since 2000. The number of scientific and technical, economic, and defence projects involving both European and transatlantic partners is constantly increasing. Russia, the Ukraine, the USA, and Canada have collaborated in civilian projects. Asia is represented in this area by China, Japan and India. Against this background and with especial reference to Europe and the United States, the author discusses the basic characteristics of space policy and law and their potential future development. He presents key current issues and new problems relating to the evolution of contemporary space law along with selected legal aspects of international disputes, especially those connected with the growing commercialization of economic and service activities in space and with ensuring safety in space. Legislative, institutional and technical initiatives to resolve these problems are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Łukaszuk, Międzynarodowa współpraca kosmiczna aspekty prawne i polityczne, "Stosunki Międzynarodowe International Relations" 2000, t. 21, nr 1/2
 2. L. Łukaszuk, Rola ONZ w kształtowaniu prawa kosmicznego, "Stosunki Międzynarodowe International Relations" 2006, t. 33, nr 1/2
 3. L. Łukaszuk, Pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej oraz dna mórz i oceanów Aspekty prawne, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.
 4. E. Sadeh, The Politics of Space. A Survey, Abingdon 2009.
 5. "Armiejskij Sbornik" 1995, nr 6, s. 64-66.
 6. "Dipłomaticzeskij wiestnik" 1996, nr 8, s. 7-9.
 7. G.G. Rajkunow, Stratiegija razwitija kosmiczeskoj tiechniki ipierspiektywy sozdanija kosmodroma Wostocznyj, "Poliot. Obszczerossijskij nauczno-tiechniczeskij żurnal" 2009, nr 2
 8. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their Member States, and Ukraine, OJ L 49 z 19 lutego 1998 r.
 9. The Ukrainian Space Programme and Opportunities for Cooperation with Europe, 2003.07, Ukrainian Parliament, Kiev 27 października 2002 r.
 10. R. Szafarz, Badanie Ziemi z kosmosu w świetle prawa międzynarodowego, Wrocław 1987.
 11. J.L. van de Wouwer, F. Lambert, European Trajectories in Space Law 2007, European Communities, Luxemburg 2008
 12. National Space Agency of Ukraine, Integration into EU, 8 February 2005, www.nsau.gov.ua
 13. "Cordis Focus", nr 243 z 19 kwietnia 2004 r., s. 14.
 14. Indian Space Research Organisation, www.isro.org
 15. CRI: International Cooperation. Brasilia: INPE, www.inpe.br/ori2/english/en_cri_home.html
 16. Japan Aerospace Exploration Agency, www.jaxa.jp/index_e.html
 17. C.T. Szyjko, Prawnomiędzynarodowe aspekty użytkowania KOSPAS-SARSAT satelitarnego systemu ratującego życie od dna morskiego po kosmos, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2001, nr 1.
 18. www.space.gc.ca/asc/eng/iss/canadaarm2
 19. J. Rajski, Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, Warszawa 1974.
 20. "New York Times" z 28 sierpnia 1990 r.
 21. www:uni-koeln.de/jur-fac/instluft/draft4.html
 22. "Interavia" z 4 października 2002 r., s. 14-16.
 23. R. Morek, Problemy prawne "turystyki kosmicznej", "Państwo i Prawo" 2007, R. 62, z. 1.
 24. S.M. Nowacki, Prawo kosmiczne prawo przyszłości (wybrane problemy), Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, nr 267 (1999)
 25. I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, V. Kopal, An Introduction to Space Law, Kluwer Law International, Alphen Vaan den Rijn, 2008
 26. P. Durys, F. Jasiński, Wybór aktów prawnych międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa 1999
 27. J. Rzymanek, Bibliografia polska prawa kosmicznego, Warszawa 1985
 28. V.S. Wierieszczecin (red.), Słowar kosmiczeskogo prawa, Moskwa 1992.
 29. Study on the Application of Confidence Building Measures in Outer Space. UNO, New York 1994.
 30. C.T. Szyjko, Perspektywy pełnej demilitaryzacji i neutralizacji przestrzeni wokółziemskiej na progu nowego tysiąclecia, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2000, nr 3-4;
 31. C.T. Szyjko, Reglamentacja międzynarodowa wojskowej działalności kosmicznej, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1999, nr 1-2;
 32. W. Multan, Militaryzacja kosmosu zagrożeniem dla ludzkości, Warszawa 1987.
 33. F.W. Armstrong, Focusing on the Future: Aeronautical Research and Technology Acquisition in Europe, Commission of the European Communities, Brussels 1992;
 34. The European Community and Space: Challenges, Opportunities and New Actions, Directorate-General Science, Research and Development, European Commission (Industrial processes building and civil engineering)
 35. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels 1994.
 36. New Tools for Spatial Analysis: Proceedings of the Workshop, Lisbon, 18 to 20 November 1993
 37. Statistical Office of the European Communities; European Commission, Brussels 1994.
 38. "Dziennik Urzędowy UE" C83 (wydanie polskie), Informacje i zawiadomienia, t. 53 z 30 marca 2010 r., s. 131-132.
 39. Space and Security Policy in Europe, Executive Summary, EU Institute for Security Studies, "Occasional Papers" nr 48 z grudnia 2003 r.
 40. L. Łukaszuk, Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony, Warszawa 2009
 41. P. Manikowski, Examples of Space Damages in the Light of International Space Law, "The Poznań University of Economics Review" 2006, t. 6, nr 1.
 42. OJ C 371 z 23 grudnia 2000 r.
 43. K.H. Böckstiegel, The Settlement of Disputes Regarding Space Activities After 30 Years of the Outer Space Treaty, "Journal of Space Law" nr 21 z 1 marca 1993 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu