BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 41, nr 1/2, s. 221-243, bibliogr. 46 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Sektor usług, Offshoring, Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy państwa, Delokalizacja działalności, Struktura PKB
Services sector, Offshoring, Economic development, Economic development of the country, Business relocation, GDP structure
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Obserwując przemiany ekonomiczne w gospodarce światowej, widzimy wszechstronnie wzrastającą rolę sektora usług. Badania nad wzrostem gospodarczym wskazują na systematyczne zwiększanie się udziału usług w tworzeniu produktu krajowego brutto. Obecnie sfera usług przyczynia się do powstania ponad dwóch trzecich produktu światowego. Wzrost znaczenia sektora tercjarnego w wytwarzaniu PKB jest obserwowany od ponad trzydziestu lat we wszystkich grupach krajów, przy czym największe tempo wzrostu zostało odnotowane w państwach o najwyższym dochodzie. W tym samym kierunku podąża struktura PKB w państwach o średnim dochodzie. W państwach najbiedniejszych występuje dość równomierny wkład przemysłu i usług w tworzenie PKB, z jednoczesną tendencją do rozwoju tych sektorów kosztem rolnictwa. W krajach najuboższych usługi wytwarzają ponad 40% PKB, w krajach o średnim dochodzie udział usług w dochodzie narodowym wynosi już ponad 50%. W państwach wysoko rozwiniętych 70-75% PKB powstaje w sektorze usługowym. W ogólną tendencję do wzrostu udziału usług w dochodzie narodowym wpisują się również Indie. W tym kraju obserwuje się wzrost udziału trzeciego sektora w zatrudnieniu oraz wymianie handlowej. Indie zajmują ponadto czołowe miejsca w rankingach dotyczących delokalizacji działalności usługowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. World Development Indicators 2007, World Bank, Washington, D.C. 2007.
 2. A. Fiuk, Sektor usług w Chinach i Indiach, w: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008
 3. A. Fazlagić, Zatrudnienie w usługach, w: K. Rogoziński (red.), Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001
 4. ILO, Global Employment Trends January 2008, Geneva 2008
 5. Key Indicators of the Labour Market, ILO, Geneva 2007
 6. Globalization for Development: The International Trade Perspective, UNCTAD, New York, Geneva 2008
 7. GATS: Plädoyer für offene Dienstleistungsmärkte, OECD, Paris 2002
 8. K. Rybiński, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 9. S. Segal-Horn, The Internalization of Services Firms, "Advances in Strategic Management" 1993, t. 9
 10. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UNCTAD, New York, Geneva 2005
 11. A.T. Kearney, Offshoring for Long-Term Advantage, The 2007 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, Chicago 2007
 12. E. Banachowicz, Centa usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, w: A. Szymaniak (red.),Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 314-315.
 13. A. Szymaniak, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, w: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 14. T. Okubo, Intra-industry Trade, Reconsidered: The Role of Technology Transfer and Foreign Direct Investment, "The World Economy" 2007, t. 30, nr 12
 15. S. Dougherty, R. Herd, Improving Human Capital Formation in India, "OECD Economics Department Working Papers", nr 625, OECD, Paris 2008.
 16. S. Commander, R. Chanda, M. Kangasniemi, L.A. Winters, The Consequence of Globalisation: India's Software Industry and Cross-border Labour Mobility, "The World Economy" 2008, t. 31, nr 2
 17. V.N. Balasubramanyam, A. Balasubramanyam, International Trade in Services: The Case of India's Computer Software, "The World Economy" 1997, t. 20
 18. M. Grącik, Indie w WTO, w: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008
 19. C. Hamilton, J. Halley, Coalitions in the Uruguay Round: The Extent, Pros and Cons of Developing Country Participation 1,2, NBER Working Papers, 1988, nr 2751
 20. C. Hamilton, J. Halley, Coalitions in the Uruguay Round, "Weltwirtchaftliches Archiv" 1989, t. 125, z. 3
 21. J. Pietras, Interesy Polski w negocjacjach międzynarodowych w sferze usług w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, Warszawa 1992
 22. A. Muńko, Kraje rozwijające się w światowym handlu usługami: interes tej grupy krajów w procesach liberalizacji handlu, Warszawa 1990
 23. E. Kawecka-Wyrzykowska, Liberalizacja międzynarodowego obrotu usługowego, "Handel Zagraniczny" 1986, nr 8.
 24. W.R. Cline, Evaluating the Uruguay Round, "The Word Economy" 1995, t. 18
 25. P. Gold, Legal Problems in Expanding the Scope of the GATT to Include Trade in Services, "International Trade Low Journal" 1982-1983, t. 7
 26. P. Gold, Liberalization of International Trade in the Service Sector: Threshold Problems and a Proposed Framework Under the GATT, "Fordham International Law Journal" 1981-1982, t. 5
 27. T.G. Berg, Toward a "Development Round" of GATT Negotiations Benefiting Both Developing and Industrialized States, "Harvard International Law Journal" 1987, nr 1
 28. S.B. Halla, India, w: P.A. Messerlin, K.P. Suvant (red.), The Uruguay Round. Services in the World Economy, Washington D.C., New York 1990
 29. V.N. Balasubramanyam, India, the GATT and Services, "Third Word Affairs" 1987
 30. R.B. Saxena, T.P, Bhat, Issues in Liberalization of Trade in Services: An India Position, "World Competition" 1989/1990, t. 13, nr 3
 31. J.B. Richardson, What Really Happened at Punta del Este: Understanding the Framework of the Uruguay Round, w: D. Riddle (red.), Toward an International Service and Information Economy, Bonn 1987
 32. WTO.,. http://tsdb.wto.org/default.aspx
 33. A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Warszawa 2009
 34. K. Żukrowska, Chiny i Indie dwie różne strategie rozwoju, w: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie: ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008
 35. Ministerial Declaration, Doha 14 November 2001, http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
 36. K. Das, GATS Negotiation andIndia: Evolution and State of Play, "Journal of World Trade" 2007, t. 41, nr 6
 37. J. Menon, Bilateral Trade Agreements and the World Trade System, ADBI Discussion Paper, 2006, nr 57
 38. E. Haliżak, Gospodarka światowa 2007 strukturalne przesilenie, "Rocznik Strategiczny" 2007/2008, Warszawa 2008
 39. L.E. Trakman, The Proliferation of Free Trade Agreements: Bane or Beauty?, "Journal of World Trade" 2008, t. 42, nr 2
 40. S. Farsat, India 's Quest for Regional Trade Agreements: Challenges Ahead, "Journal of World Trade" 2008, t. 42, nr 3.
 41. Comprehensive Economic Cooperation Agreement Between The Republic of India and The Republic of Singapore, New Delhi, 29 June 2005, http://www.iesingapore.gov.sg
 42. P. Kulkarni, Trade in Services and India's Preferential Trade Agreements, w: R. Chanda red., Trade in Services and India: Prospects and Strategies, New Delhi 2006
 43. Report On India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement, Joint Study Group, kwiecień 2003 r.
 44. A. Mukherjee, Services Liberalization in PTAs and the WTO: the Experiences of India and Singapore, w: J. Marchetti, M. Roy (red.), Opening Markets for Trade in Services: Countries and Sectors in Bilateral and WTO Negotiations, WTO, Geneva 2009
 45. Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu