BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Macroeconomic Competitiveness of Poland since the Accession to the European Union
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2013, R. 11, z. 6, s. 97-116, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencyjność gospodarki, Makroekonomia
Competition, Economy competitiveness, Macroeconomics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The author of the study focuses on the analysis and evaluation of the international competitiveness of the Polish economy since its accession to the European Union. Adopting a macroeconomic approach, the study covers the following areas: general competitiveness, price & cost competitiveness, non-price competitiveness and external competitiveness. On the basis of statistical, analytical and descriptive methods, the author concludes that in the period 2004-2012 the general competitiveness of the Polish economy improved, but the least progress was made in non-price competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brocka-Palacz B., Uwagi o międzynarodowej konkurencyjności gospodarek - pojęcie, czynniki konkurencyjności, mierzenie zjawiska [in:] W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały No 284, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Głowa Handlowa, Warszawa 2008.
  2. Chojna J., Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015, Warszawa 2011.
  3. Di Mauro F., Forster K., Competitiveness as a Multi-Dimensional Concept [in:] F. Di Mauro, B. R. Mandel [eds], Recovery and Beyond. Lessons for Trade Adjustment and Competitiveness, ECB, Frankfurt am Main 2011.
  4. Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Brussels 2013.
  5. Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia polski do strefy euro, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa sierpień 2008.
  6. Lewney R., Claussen J., Hay G., Kyriakou E., Vieweg G., Th e cost competitiveness of European industry in the globalisation era - Empirical evidence on the basis of relative unit labour costs (ULC) at sectoral level, Industrial Policy and Economic Reform Papers No. 15, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
  7. Misala J., Siek E., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Japonii, Niemiec i Polski [in:] K. A. Kłosiński [ed.], Japonia, Niemcy. Odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
  8. Porter M.E., Th e Competitive Advantage of Nations, Th e Macmillan Press Ltd, London 1990.
  9. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat defi nicji, czynników i miar [in:] W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały No 284, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Głowa Handlowa, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu