BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlikowska-Hueckel Krystyna (University of Gdansk, Poland), Umiński Stanisław (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Competitiveness at the Regional Level: Export-oriented Approach for Poland
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2013, R. 11, z. 6, s. 131-156, rys., tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Eksport, Konkurencyjność regionów, Handel zagraniczny, Region
Competitiveness, Export, Regions competitiveness, Foreign trade, Region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The paper presents discussions on competitiveness at the regional level. The focus is on export activities. The analysis includes the comparisons of the situation of Poland's regions as regards: volume, structure, quality and geographical patterns of exports. Several taxonomic methods are used, including cluster analysis. We contribute to a discussion on many aspects of regional diversities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armington P.S., (1969) "A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production", IMF Staff Papers, Nr 16, pp. 159-178.
 2. Baldwin R.E., Okubo T., (2006) "Heterogeneous Firms, Agglomeration and Economic Geography: Spatial Selection and Sorting", Journal of Economic Geography, Vol. 6(3), pp. 323-346.
 3. Bieńkowski W., (1995) "Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej", PWN, Warszawa.
 4. Brodzicki T., (2003) "Konkurencyjność międzynarodowa polskiego przemysłu" [in:] Zielińska-Głębocka A., ed., "Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Camagni R., (2002) "On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading?", Urban Studies, Vol. 39(13), pp. 2395-2411.
 6. Cassey A., (2006) "State Export Data: Origin of Movement vs. Origin of Production", Munich Personal RePEc Archive, Nr 3352.
 7. Cassey A., (2010a) "State Export Behavior and Barriers", School of Economic Sciences, Working Paper Series, Nr WP 2010-14.
 8. Cassey A., (2010b) "Analyzing the Export Flow from Texas to Mexico", Staff Papers Federal Reserve Bank of Dallas, Nr 11.
 9. Cassey A., (2011) "State Foreign Export Patterns", Southern Economic Journal, Vol. 78(2), pp. 308-329.
 10. Ciołek D., Umiński S., (2007) "Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów", Ekonomista Nr 2/2007.
 11. Ciżkowicz P., Umiński S., (2011) "Analiza determinantów eksportu na poziomie województw" [in:] Ciżkowicz P., Opala P., eds., "Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego", Ernst&Young, PBS/DGA, Wydawnictwo Ernst&Young, Warszawa.
 12. Ciżkowicz P., Rzońca A., Umiński S., (2013) "Th e Determinants of Regional Exports in Poland - a Panel Data Analysis", Post-Comunist Economies, Vol. 25(2), pp. 206-224.
 13. Courant P. N., Deardorff A. F., (1992) "International Trade with Lumpy Countries", Journal of Political Economy, Vol. 100(1), pp. 198-210.
 14. Department of Trade and Industry, HM Tresury (2000) "Productivity in the UK: Th e Evidence and the Government's Approach, London.
 15. Department of Trade and Industry, HM Tresury (2004) "Devolving Decision Making. Meeting the Regional Economic Challenge: Increasing Regional and Local Flexibility", London.
 16. De Vet J. M., Baker P., Dalgleish K., Pollock R., Healy A., (2004) "The Competitiveness of Places and Spaces. A Position Paper", Ecorys, Rotterdam/ Leeds/Birmingham/Brussels.
 17. Ecorys (2006) "A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final Report for Th e European Commission Directorate-General Regional Policy", Cambridge Econometrics, Ecorys-Nei, Ronald Martin.
 18. European Commission, Annoni P., Dijsktra L., (2013) "EU Regional Competitiveness Index. RCI2013", Publication Offi ce of the European Union, Luxembourg.
 19. Forsgren M., (2008) "Th eories of the Multinational Firm". A Multidimensional Creature in the Global Economy", Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA.
 20. Gardiner B., Martin R., Tyler P., (2004) "Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions", Regional Studies Association Econ Papers.
 21. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2000) "Ocena konkurencyjności województw", Polska Regionów Nr 12, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 22. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2009) "Handel zagraniczny województwa pomorskiego - wyniki badań ankietowych", [in:] Umiński S., ed., (2009) "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne fi rm województwa pomorskiego", PBS/DGA and UG, Sopot.
 23. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2011) "Handel zagraniczny województwa lubelskiego", [in:] Ciżkowicz P., Opala P., eds., "Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego", Ernst&Young, PBS/DGA, Wydawnictwo Ernst&Young, Warszawa.
 24. Krugman P.R. (1994) "Competitiveness - A Dangerous Obsession", Foreign Aff airs, Vol. 73(2).
 25. Krugman P.R. (1996) "Making Sense of the Competitiveness Debate", Oxford Review of Economic Policy, Vol. 12(3), pp. 17-25.
 26. Melitz M.J., (2008) "International Trade and Heterogeneous Firms", The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, [in:] Durlauf S. N., Blume L. E., eds., "The New Palgrave Dictionary of Economics Online", Palgrave Macmillan.
 27. Molle W., (2006) "Convergence and Competitiveness. Complementary or Confl icting Concepts?, Ecorys [conference presentation].
 28. Ohmae K., (1990) "The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy", Harper Business, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu