BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szabaciuk Andrzej (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
On the Verge of a New "Cold War"? The Anti-Western Dimension of Vladimir Putin's Eurasian Integration Project
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2013, R. 11, z. 6, s. 185-204, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja regionalna, Bezpieczeństwo
Economic integration, Regional integration, Security
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza
Eurasian Economic Community
Kraj/Region
Eurazja, Rosja, Federacja Rosyjska, Europa Wschodnia
Eurasia, Russia, Russian Federation, Eastern Europe
Putin Władimir
Abstrakt
This paper is an attempt to characterise Vladimir Putin's new integration project - the Eurasian Economic Union - and most of all its importance for the relations between the Russian Federation and the European Union. The study explores the diff erences between the European model of integration and the one exhorted by Moscow as well as the potential disadvantageous consequences of the creation of the EEU for the overall security of Central-European states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bäcker R., Międzynarodowy Eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.
 2. Berman I., Implosion: The End of Russia and What It Means for America, Washington 2013.
 3. Commercio M. E., Russian Minority Politics in Post-Soviet Latvia and Kyrgyzstan: The Transformative power of informal network, Philadelphia 2010.
 4. Curanović A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warsaw 2010.
 5. Klimakin I., Timofiew L., Szara strefa w Rosji, Warsaw 2003.
 6. Kosienkowski M., Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, Lublin 2008.
 7. Kudrin A., The Global Financial Crisis and Its Eff ect on Russia, "Problems of Economic Transition", 2009, vol. 52, no. 3.
 8. Maleva T., Ovcharova L., Recommendations for Long-Term and Short-Term Social Policy Measures, "Russian Social Science Review", 2013, vol. 54, no. 4.
 9. Mankoff J., Russian Foreign Policy: Th e Return of The Great Power Politics, Lanham 2012.
 10. Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego mesjanizmu, Wrocław 2001.
 11. Paradowski R., Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Warsaw 2003.
 12. Pronińska K., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Unia Europejska - Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warsaw 2012.
 13. Stent A., Reluctant Europeans: Th ree Centuries of Russian ambivalence Toward Th e West, [in:] Russian Foreign Policy in 21st century & Th e Shadow of The Past, R. Legvold (ed.), New York 2007.
 14. Szabaciuk A., Islamofobia w Federacji Rosyjskiej: geneza i potencjalne skutki zjawiska, [in:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, T. Stępniewski (ed.), Lublin-Warsaw 2013.
 15. Szeptycki A., Podziały religijne na Ukrainie, [in:] Religia w stosunkach międzynarodowych, A. Stolarz, H. Schreiber (ed.), Warsaw 2012.
 16. Tikhonova N., The Causes and Prospects of Low-Income Poverty in Russia Today, "Sociological Research", 2011, vol. 50, no. 1.
 17. Tsygankov A., Russia's Foreign Policy Change and continuity in National Identity, Plymouth 2013.
 18. Wheatley J., Managing ethnic diversity in Georgia: one step forward, two steps back, "Central Asian Survey", 2009, vol. 28, No. 2.
 19. Wierzbicki A., "Nowi Rosjanie" w odbiorze zewnętrznym, [in:] Wizerunki międzynarodowe Rosji, S. Bieleń (ed.), Warsaw 2011.
 20. Wierzbicki A., Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, S. Bieleń, A. Skrzypek (ed.), Warsaw 2012.
 21. Wierzbicki A., Rosja wobec wyzwań społecznych, patologii, epidemii i wykluczeń, [in:] Rosja w procesach globalizacji, S. Bieleń (ed.), Warsaw 2013.
 22. Wierzbicki A., Russkij i rossijskij narod w teorii i praktyce etnopolityki Rosji, [in:] Rosja. Refleksje o transformacjach, S. Bieleń (ed.), Warsaw 2010.
 23. Wierzbowska-Miazga A., Szczyt Unii Celnej - kryzys zamiast sukcesu, Ośrodek Studiów Wschodnich, 30.10.2013 r., www.osw.waw.pl
 24. Вишневская Н., Миграция в постсовецкой России, [in:] Наследие империи и будущее России, А. Миллер, (ed.), Санкт Петербург 2008.
 25. Глобальный кризис западной цивилизации и Россия, Г. Осипов (ред.), Москва 2012.
 26. Двадцать лет реформ глазами Россиян: Опыт многолетних социо- логических заметов, М. Горшкова и др. (ed.), Москва 2011.
 27. Дугин А., Геополитика постмодерна, Петербург 2007.
 28. Зевелёв И., Россия и новый "Русский мир", [in:] Россия 2020. Сценарии развития, М. Липман, Н. Петрова (ed.), Москва 2012.
 29. Миграция и демографический кризис в России, Ж. Зайончковская, Е. Тюрюканова (ed.), Москва 2010.
 30. Мукомель B., Политика интеграции мигрантов в России вызовы, потенциал, риски, Москва 2013.
 31. Мухачев В., Приватизация России, или игра без правил. К дискуссии о прошлом в преддверии будущего, Москва 2014.
 32. Полян П., Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР, Москва 2001.
 33. Путин В., Россия: национальный вопрос, [in:] Миграция в России 2000-2012, И. Иванов (ed.), т.1 ч. 1, Москва 2013.
 34. Самойлов В., Миграциология. Конституционно-правовые основы, Москва 2013.
 35. Танги A., Де, Великая Миграция: Россия и Россиянине после падения железного занавеса, Москва 2012.
 36. Халевинская E., Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском пространстве, Москва 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu