BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce
Spatial Distribution of Fertility in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 4, s. 26-27, wykr., tab., bibliogr. s. 10-11
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Procesy demograficzne, Dzietność kobiet, Zróżnicowanie przestrzenne
Spatial distribution, Demographic process, Women's fertility, Spatial differentiation
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zróżnicowanie przestrzenne zjawisk i procesów demograficznych jest bezdyskusyjnym faktem. Występuje również na obszarach uznawanych za względnie jednorodne kulturowo, tak jak ma to miejsce w przypadku Polski, której ludność - obok Albanii - jest najbardziej homogeniczna z punktu widzenia składu etnicznego w Europie. Pomijając przyczyny owego zróżnicowania, będącego splotem czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym, instytucjonalnym, normatywno-obyczajowym, mającym swój początek najczęściej w dalekiej przeszłości1, rodzi się pytanie o jego stałość i charakter. W artykule chciałbym skupić się na przestrzennym zróżnicowaniu jednego ze zjawisk demograficznych - dzietności w ostatnich dwóch dekadach. Interesować się będę przy tym nie samym poziomem płodności całkowitej w ujęciu terytorialnym - ta tematyka doczekała się już analiz na poziomie województw i powiatów3 - lecz stałością uporządkowania poszczególnych regionów. (fragment tekstu)

While spoken about spatial distribution of total fertility rates (TFR), generally attention is paid to changes in level of (total) fertility rates and/or birth rates. In the paper attention is paid to stability of ranking of Polish regions defined in terms of TFR values, and to changes in fertility distribution among regions with extreme TFR levels. Age groups with the largest fertility differences are sought. Despite high liability group of "losers" could be found (regions with low TFR - Opolskie and Dolnośląskie Voivodships). In spite of fact that fertility distribution are becoming more and more similar, growing differences are observed when analyzed fertility of teenagers and females aged 35+. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the tempo and quantum of fertility, "Population and Development Review", Vol. 24, No. 2
 2. Frątczak E., Ptak-Chmielewska A. (1999), Formuła Bongaartsa-Feeneya - zastosowania dla Polski, "Studia Demograficzne", nr 2 (136)
 3. Golini A. (1998), How low can fertility be? An empirical exploration, "Population and Development Review", Vol. 24, No. 1
 4. Holzer-Żelażewska D., Tymicki K. (2009), Cohort and period fertility of Polish women, 1945- -2008, "Studia Demograficzne", nr 1 (155), http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/ /Archiwum//2009_1_3_dhz_kt.pdf
 5. Kurek S., Lange M. (2013), Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków
 6. Lutz W., Skirbekk V., Testa M. R. (2006), The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, "Vienna Yearbook of Population Research 2006", http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00144e25
 7. Podogrodzka M. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2 (160), http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne _zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdf
 8. Szukalski P. (2009a), Reprodukcja ludności Polski w latach 1950-2007, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3647
 9. Szukalski P. (2009b), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, [w:] J. T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demograficzna Polski, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica", t. 231, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4160
 10. Szukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce - ujęcie regionalne, "Praca Socjalna", nr specjalny, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5359
 11. Szukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, http://dspace.uni. lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu