BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malucha Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przyczyny zmian klimatu. Próba eksplikacji głównych problemów
Causes of the Climate Change. An Attempt of Main Problems Explanation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 53-67, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Klimat, Zmiany klimatyczne, Efekt cieplarniany, Emisja gazów
Climate, Climate change, Greenhouse effect, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba identyfikacji i charakterystyka przyczyn zmian klimatycznych na Ziemi. W pierwszej części pracy przedstawiona jest definicja klimatu, jako jednego z głównych elementów środowiska, bez którego nie jest możliwe życie na Ziemi. Następnie omówiony został system klimatyczny, a z nim przyspieszona zmienność klimatu na przełomie XX i XXI w. Kolejna część pracy poświęcona jest identyfikacji przyczyn zmian klimatycznych, które dzieli się na dwie grupy: te, które wywołane są czynnikami naturalnymi oraz te, które są skutkami działalności człowieka. Trzecia część pracy to opis emisji gazów cieplarnianych, jako istotnej przyczyny zmian klimatycznych. W tej części opisane jest hasło gazów cieplarnianych, czym są i jakie gazy się do nich zalicza oraz ich udział w efekcie cieplarnianym. W dalszej części przedstawieni są główni emitenci gazów cieplarnianych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is an attempt of identification and characteristics of the causes of climate changes on the Earth. In the first part of the work there is a definition of climate as one of the main elements of the environment without which life on the Earth is not possible. Next, the climatic system is discussed together with the rapid variability of the climate at the turn of the XXth and XXIst centuries. Another part of the work is devoted to the identification of the reasons of the climate change. There are two groups of reasons: the ones caused by natural factors and the others which result from the activity of human. The third part of the work is a description of exhaust gases as the essential reason of the climatic changes. In this part the definition of exhaust gases is presented: what they are, what gases belong to them and what is their participation in the greenhouse effect. In the further part, the main producers of exhaust gases are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. IPCC Fourth Assessment Report, Working Group I Report, "The Physical Sience Basis".
 3. Kopenn V., Das geographische System der Klimate, Handbuch der Klimatologie, t. 1, cz. "C", 1936.
 4. Kundzewicz Z., Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2008.
 5. Niedzielski J., Gierczyk T., Przyczyny i następstwa ubytku ozonu w stratosferze, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Monitoringu Środowiska PIOŚ, Warszawa 1992.
 6. Niedźwiedź T., Słownik meteorologiczny, Warszawa 2003.
 7. Obrębska-Starkel B., Starkel L., Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego, Zeszyt Instytutu Geografii i Przestrz. Zagospod. PAN, Warszawa 1991.
 8. Szypunowf J., Organizowannost' biosfery, Nauka, Moskwa, 1980.
 9. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000.
 10. Więckowski S., Więckowska I., Globalne zagrożenie środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP, Kielce 1999.
 11. www.cru.uea.ac.uk (stan z 10.05.2010).
 12. www.greenfacts.org (stan z 10.05.2010).
 13. www.vattenfall.pl (stan z 10.05.2010).
 14. Żyromski A., Czy grozi nam zmiana klimatu?, Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny "Ekonatura" 2009, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu