BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz IT
Risk Factors in International Supply Chains - Example of Enterprises from Furniture and IT Industries
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 3, s. 23-32, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka międzynarodowa, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w przedsiębiorstwie
Supply chain, International logistics, Risk management, Enterprise risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi są narażone we własnych międzynarodowych łańcuchach dostaw na szereg potencjalnych ryzyk. Chociaż literatura naukowa dzięki prowadzonym badaniom wyodrębnia wiele metod zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, istotne jest dokonanie przeglądu czynników, które to ryzyko wywołują. Przedsiębiorstwo ponosi bowiem znacznie niższe koszty koncentrując się na potencjalnych czynnikach ryzyka, aniżeli zarządzaniu ryzykiem, które już się pojawiło w łańcuchu dostaw. Artykuł dokonuje analizy czynników ryzyka, skupiając się przede wszystkim na czynnikach relacyjnych związanych ze współpracą w łańcuchach dostaw. W pracy opisany zostaje również podział na czynniki, na które przedsiębiorstwo może oddziaływać bezpośrednio oraz, na które przedsiębiorstwo posiada wpływ wyłącznie pośredni. Artykuł prezentuje także przypadek dwóch przedsiębiorstw, które w prowadzonej działalności wykazują bardzo niski poziom ryzyka w łańcuchach dostaw. Pomimo że firmy te pochodzą z całkowicie odmiennych sektorów, jak branża meblarska oraz IT, można zauważyć między nimi pewne podobieństwa, które sprawiają, że obydwa przedsiębiorstwa twierdzą, że nie odczuwają ryzyka w swoich łańcuchach dostaw. Tym samym istotne jest jakie czynniki wpływają na taką sytuację. (abstrakt oryginalny)

Companies doing business with foreign entities are exposed in their international supply chains to a number of potential risks. Although, the scientific literature through conducted researches extracts many methods of supply chain risk management, it is important to review the factors that cause these risks. Company incurs much lower costs due to focusing on potential risk factors, rather than risk management, which has already occurred in the supply chain. Article analyzes the risk factors, focusing primarily on relational factors associated with collaboration in supply chains. Included is also the division of the factors on which company has direct influence or only indirect. The paper presents case of two companies that show very low risk in their operations. Although, these companies come from different industries, such as the furniture industry and IT, they both claim that they do not experience risk in their supply chains. Therefore the question is about the factors influencing this situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Das, T.K., Teng, B.-S. (2001). Trust, Control and Risk in Strategie Alliances: An Integrated Framework. Organization Studies, 22 (2), 251-283.
 2. Das, T.K., Teng, B.-S. (1996). Risk types and inter-firm alliance structures, Journal of Management Studies, 33 (6), 827-843.
 3. Denning, S. (2013). What went wrong at Boeing. Strategy&Leadership, 41 (3), 36-41.
 4. Ding, R., Dekker, H.C., Groot, T. (2013). Risk, partner selection and contractual control in interfirm relationships. Management Accounting Research, (24), 140-153.
 5. Dyer, J.H., Chu, W. (2000). The determinants of trust in supplier-automaker relationship in the USA, Japan and Korea. Journal of International Business Studies, 31 (2), 275-285.
 6. Faisal, M.N., Banwet, D.K., Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers. Business Process Management Journal, 12 (4), 535-552.
 7. Giunipero, L.C., Eltantawy, R.A. (2004). Securing the upstream supply chain: a risk management approach. International Journal ofPhysical Distribution & Logistics Management, 34 (9), 698-713.
 8. Harland, C., Powell, P., Caldwell, N., Zheng, J., Woerndl, M., Xu, S. (2003). Supply network risks arising from e-business: findings from empirical research. Referat wygłoszony na: 19th IMP conference, Lugano.
 9. Hill, C.W. (1990). Cooperation, opportunism,.and the invisible hand: implications for transaction cost theory. Academy of Management Review, (15), 500-513.
 10. Hoffmann, P., Schiele H., Song, M., Krabbendam, K. (2011). Supply risk management from a transaction cost and social exchange theory perspective. Referat wygłoszony na: 27th IMP conference, Glasgow.
 11. Högberg, B. (2002). Trust and Opportunism in Supply Chain Relationships - The Commercial Yehicle Industry. Referat wygłoszony na: 18th IMP conference, Dijon.
 12. Khan, O., Burnes, B. (2007). Risk and supply chain management: creating a research agenda. The International Journal of Logistics Management, 18 (2), 197-216.
 13. Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka, (1), 18-21.
 14. Lee, H.L., Whang, S. (2000). Information sharing in a supply chain. International Journal of Technology Management, 20 (3/4), 373-383.
 15. Manuj, L, Mentzer, J.T. (2008). Global supply chain risk management strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 (3), 192-223.
 16. Nowacki, F. (2014a). Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 2-11.
 17. Nowacki, F. (2014b). The effect of a relationship based on the trust between supplier and the manufacturer in the supply chain risk management. Referat wygłoszony na: 30th IMP Conference, Bordeaux.
 18. Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 2-8.
 19. Punniyamoorthy, M., Thamaraiselvan, N., Manikandan, L. (2013). Assessment of supply chain risk: scalę development and validation. Benchmarking: An International Journal, 20 (1), 79-106.
 20. Rao, S., Goldsby, T.J. (2009). Supply chain risks: a review and typology. The International Journal of Logistics Management, 20 (1), 97-123.
 21. Ratajczak-Mrozek, M. (2014). Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorstw - wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej, W: M. Mitręga (red.), Zarządzanie relacjami w biznesie, współczesne wyzwania. Studia Ekonomiczne, nr 182, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 53-63.
 22. Ratajczak-Mrozek, M., Mielcarek, P. (2014). Rapid transition from local to International company - the importance of social factors in relationship strength for it enterprise. Referat wygłoszony na: 30th IMP conference, Bordeaux.
 23. Ratajczak-Mrozek, M., Mielcarek, P., Herbeć, M., Nowacki, F. (2014). The insight into relationship strength from a domestic and international perspective - when a relationship is "an important relationship"? Referat wygłoszony na: 30th IMP conference, Bordeaux.
 24. Revilla, E., Saenz, M.J. (2014). Supply chain disruption management: Global convergence vs national specificity. Journal of Business Research, (67), 1123-1135.
 25. Sáenz, M.J., Revilla, E. (2013). Cisco Systems, Inc.: Supply chain risk management. In C. Munson (Ed.), The supply chain management casebook: Comprehensive coverage and best practices in SCM: Financial Times Press book.
 26. Sinha, P.R., Whitman, L.E., Malzahn, D. (2004). Methodology to mitigate supplier risk in an aerospace supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 9 (2). 154-168.
 27. Tchankova, L. (2002). Risk identification - basie stage in risk management. Emironmental Management and Health, 13 (3), 290-297.
 28. Tummala, R., Schoenherr, T. (2011). Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP). Supply Chain Management: An International Journal, 16 (6), 474-483.
 29. Waters, D. (2011). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics. London: Kogan Page.
 30. Yang, Z., Zhou, C., Jiang, L. (2011). When do formal control and trust matter? A context based analysis of the effects on marketing channel relationships in China. Industrial Marketing Management, 40 (1), 86-96.
 31. Zsidisin, G.A. (2003). A grounded definition of supply risk. Journal of Purchasing & Supply Management, (9), 217-224.
 32. Zsidisin, G.A., Panelli, A., Upton, R. (2000). Purchasing organization involvement in risk assessments, contingency plans, and risk management: an exploratory study. Supply Chain Management. An International Journal, 5 (4), 187-197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu