BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dezaktywizacja zawodowa w Polsce
Professional Deactivation in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 4, s. 28-41, wykr., tab., bibliogr. s. 39-40
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Wiek emerytalny, Człowiek a praca
Activity rate of population, Retirement age, Human and labour
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza i ocena skali oraz głównych uwarunkowań dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45-69 lat, a także ich ewentualnych dalszych doświadczeń zawodowych po przejściu na emeryturę. W opracowaniu wykorzystano głównie niepublikowane wyniki badań Diagnozy, a także niektóre syntetyczne wyniki prezentowane w raporcie końcowym z badania (Kryńska i in., 2013). Analizę wyników ograniczono do prezentacji rozkładów wybranych zmiennych oraz testowania różnic między populacjami (z uwagi na nominalny poziom pomiaru większości zmiennych analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera; w nielicznych przypadkach wykorzystano ANOVA). (fragment tekstu)

A longer working life is one of the major objectives pursued by social policy developed in Poland and other European countries. A considerable, even though decreasing, proportion of older adults takes advantage of early retirement or special solutions that allow them to retire much earlier than the mandatory retirement age. As a result, every third Pole aged 45-69 years is retired. The purpose of the article is to analyse the scale and extent of economic inactivity among men and women aged 45-69 years and its determinants. The article is mainly based on the results of a Poland-wide study the "Diagnosis of Current Situation of Women and Men Aged 50+ on the Labour Market in Poland" financed from the Operational Programme Human Capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałandynowicz-Panfil K. (2010), Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź
 2. Bosworth B. P., Burtless G., Steuerle E. (2000), Lifetime Earnings Patterns, the Distribution of Future Social Security Benefits, and the Impact of Pension Reform, "Social Security Bulletin", Vol. 63(4)
 3. Burtless G. (2013), The Impact of Population Aging and Delayed Retirement on Workforce Productivity, Working Paper 2013-11, Chestnut Hill, MA, Center for Retirement Research at Boston College
 4. Emerytury i renty w 2012 r. (2013), GUS
 5. Khan M. R., Rutledge M. S., Wu A. Y. (2014), How Do Subjective Longevity Expectations Influence Retirement Plans?, Working Paper 2014-01, Chestnut Hill, MA, Center for Retirement Research at Boston College
 6. Kotowska I. E., Matysiak A., Styrc M., Pailhe A., Solaz A., Vignoli D. (2010), Second European Quality of Life Survey. Family life and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luksemburg
 7. Kotowska I. E., Wóycicka I. (red.) (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 8. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki
 9. Liwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 10. Ludność i  gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność, Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań (2013), GUS
 11. Makowiec-Dąbrowska T. (2002), Wiek jako determinanta zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Proces starzenia się ludności - potrzeby i  wyzwania, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź
 12. Mikulec A. (2013), Propozycja klasyfikacji powiatów pod względem uwarunkowań lokalnego rynku pracy wobec osób w wieku 45+ z wykorzystaniem analizy skupień, [za:] A. Krzewińska, J. Wiktorowicz, Aneks metodologiczny Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki
 13. Perek-Białas J., Stypińska J. (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź
 14. Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r. (2013), GUS
 15. Ptaszyńska B. (2012), Dezaktywizacja zawodowa społecznym skutkiem transformacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 6
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu