BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banacki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gorynia Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Globalność przedsiębiorstwa a koncepcja zbiorów rozmytych
The Globality of Enterprises and the Concept off Fuzzy Sets
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 1, s. 5-27, rys., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo globalne, Strategia globalna, Zbiory rozmyte, Globalizacja, Gospodarka światowa
Global company, Global strategy, Fuzzy sets, Globalization, World economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo globalne to powszechnie używany termin w publicystyce i literaturze naukowej. Ze względu na występujące trudności z jednoznacznym rozumieniem tego terminu, a tym samym precyzyjnym odróżnieniem przedsiębiorstwa globalnego od innych, nieglobalnych przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze międzynarodowej, autorzy podejmują się zadania zdefiniowania przedsiębiorstwa globalnego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Jakie cechy powinno posiadać przedsiębiorstwo, aby uznać je za globalne? Aby osiągnąć postawiony cel, zaprezentowano koncepcję globalności, która stanowi fundament kreowania globalnego charakteru przedsiębiorstwa. Wyszczególniono kryteria determinujące globalność przedsiębiorstwa, a dla oceny samego poziomu globalności przedsiębiorstwa wykorzystano ilościową metodę pomiaru opartą na koncepcji zbiorów rozmytych. Zaproponowana funkcja przynależności pozwala ocenić poziom globalności przedsiębiorstwa w zależności od liczby zaimplementowanych kryteriów globalności, a tym samym przesądza o tym, czy przedsiębiorstwo należy do zbioru rozmytego przedsiębiorstw globalnych, czy też pozostaje poza nim, a zatem czy przedsiębiorstwo należy uznać za globalne, czy też nie. Przedstawiona autorska definicja przedsiębiorstwa globalnego oraz jego atrybutu, jakim jest globalność, stanowi kolejny krok do lepszego zrozumienia i uporządkowania obecnego stanu wiedzy o procesach globalizacyjnych na poziomie mikro. (abstrakt oryginalny)

The term global company is commonly used in journalistic writings and in economic literature. There are a number of difficulties in understanding what actually stands behind the term global company and what actually distinguishes global companies from other, non-global, companies operating in the international environment. Bearing in mind these difficulties the authors of this article intend to define the term global company. The main task set in this article is to try and answer the question: what traits a company should have to define it as global. In reply the concept of globality is presented which is the basis for defining the global nature of a company. The criteria determining the globality of a company are then defined. To measure the level of company globality a quantitative method based on fuzzy logic was introduced. Depending on the number of globality criteria implemented in the company itself, the membership function determines the level of company globality and thus determines whether a company belongs to a global company fuzzy set or not. The result of the membership function equation also answers the question whether a company is global or not. The proposed definition of a global company, and globality understood as its attribute, creates the next step in a better understanding and organization of the present knowledge set about the globalization processes at the microeconomic level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asmussen, Ch. G., Pedersen, T., Petersen, B., 2005, How do We Capture "Global Specialization" When Measuring Firms' Degree of Globalization, EIBA.
 2. Ball, D.A., McCulloch, W.H., 1993, International Business: Introduction and Essentials, Irwin, Homewood, IL, Boston, MA.
 3. Bartlett, Ch., Ghoshal, S., 1989, Managing Across Borders. The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston.
 4. Cavusgil, S.T., Yeniyurt, S., Townsend, J.D., 2004, The Framework of a Global Company: a Conceptualization and Preliminary Validation, Industrial Marketing Management, vol. 33, iss. 8, s. 711-716.
 5. Daniels, J.D., Redebaugh, L.H., 1989, International Business. Environments and Operations, Addison-Wesley, Reading.
 6. Dicken, P., 1992, Global Shift. Internationalization of Economic Activity, Guilford Press, New York.
 7. Dörrenbacher, Ch., 2000, Measuring Corporate Internationalization. Discussion Paper, Intereconomics, vol. 35, iss. 3, s. 119-126.
 8. Fisch, J. H., Oesterle, M.J., 2003, Exploring the Globalization of German MNCs with the Complex Spread and Diversity Measures, Schmalenbach Business Review, vol. 55, January, s. 2-21.
 9. Gorynia, M., 1995, Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań.
 10. Gorynia, M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Gorynia, M., Owczarzak, R., 2004, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, s. 1-21.
 12. Griffin, R.W., Pustay, M.W.,1996, International Business: a Managerial Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
 13. Gwartney, J., Lawson R., 2004, Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report, The Fraser Institute, Vancouver, BC.
 14. Harzing, A., 2000, An Empirical Analysis and Extension of the Bartlett and Ghoshal Typology of Multinational Companies, Journal of Business Studies, vol. 31, no. 1, s. 101-120.
 15. Held, D., McGrew, A., Golblatt, D., Perrato, J., 1999, Global Transformations, Polity Press, London.
 16. Hout T., Porter M., Rudden E., 1982, How Global Companies Win Out, Harvard Business Review, vol. 60, iss. 5, s. 98-108.
 17. Ietto-Gillies, G., 1998, Different Conceptual Frameworks for the Assesment of the Degree of the Internationalization: an Empirical Analysis of Various Indices for the Top 100 Transnational Corporations, Transnational Corporation, vol. 7, iss. 1, s. 17-39.
 18. Jackson, K., 1997, Globalizing Corporate Ethics Programs: Perlis and Prospects, Journal of Business Ethics, vol. 16, no. 12, s. 1227-1235.
 19. Johanson, J., Vahlne, J.E., 1990, The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, vol. 7, iss. 4, s. 11-24.
 20. Koszewski, R., 2011, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 21. Lee, B., Collier, P.M., Cullen, J., 2007, Reflections on the Use of Case Studies in the Accounting, Management and Organizational Disciplines, Qualitative Research in Organizations and Management, An International Journal, vol. 2, no. 3, s. 169-178.
 22. Leong, S.M., Tan, C.T., 1993, Managing Across Borders: an Empirical Test of the Bartlett and Ghoshal Organizational Typology, Journal of International Business Studies, vol. 24, no. 3, s. 449-464.
 23. Levitt, T., 1983, The Globalization of Markets, Harvard Business Review, vol. 25, iss. 3, s. 17-19.
 24. Martin, H.P., Schuman, H., 1997, The Global Trap: Globalization and the Propensity and Democracy, Zed Book, New York.
 25. Mathews, J.A., Zander, I., 2007, The International Entrepreneurship Dynamics of Accelerated Internationalization, Journal of International Business Studies, vol. 38, s. 387-403.
 26. OECD, 1996, Globalization of Industry: Overview and Sector Reports, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
 27. Ostasiewicz, W., 1986, Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
 28. Oviatt, B.M., McDougall, P.P., 1994, Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, vol. 25, s. 45-64.
 29. Parker, P., 1999, Why Market Will Not Converge, w: Kellog, J., Insead Staff, Kellog, LBS Revision Comnuitee Staff, Wharton (eds.), Financial Times, Mastering Marketing, Financial Times Prentice Hall, London.
 30. Perlmutter, H.V., 1969, The Tortuous Evolution of The Multinational Corporation, Columbia Journal of World Business, vol. 9, s. 918.
 31. Porter, M. (ed.), 1986, Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston.
 32. Rymarczyk, J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 33. Scholte, J.A., 2001, Globalization. A Critical Introduction, Macmillan Press, London.
 34. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T., 2001, Globalizacja: strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.
 35. Sullivan, D., 1994, Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, Journal of International Business Studies, vol. 25, s. 325-342.
 36. Townsend, J.D., Yeniyurt, S., Talay, M.B., 2008, Getting to Global: an Evolutionary Perspective of Brand Expansion in International Markets, Journal of International Business Studies, vol. 40, s. 539-558.
 37. UNCTAD/UN, 1995, World Investment Report 1995, New York - Geneva.
 38. Walters, P, Whitla, P., Davies, H., 2008, Global Strategy in the International Advertising Industry, International Business Review, vol. 17, iss. 3, s. 235-249.
 39. World Economic Outlook. International Monetary Fund, 1997, Washington.
 40. Yeniyurt, S., Townsend, J.D, Cavusgil, T.S., Ghauri, P.N., 2008, Mimetic and Experiential Effects in International Marketing Alliance Formations of US Pharmaceutical Firms: an Even history analysis, Journal of International Business Studies, vol. 40, s. 301-320.
 41. Yip, G.S., 2004, Strategia globalna, PWE, Warszawa.
 42. Ziembiński, Z., 2011, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu