BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójciak Mirosław, Wójcicka Aleksandra
Tytuł
Zdolność wskaźników finansowych do oceny poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności
The Ability of Financial Ratios to evaluate Probability of Default Level
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 84, s. 228-239, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Wskaźniki wypłacalności przedsiębiorstwa, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe
Financial indicators, Enterprise solvency ratios, Company insolvency, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy poszukują takich zmiennych (wskaźników finansowych), które przyjmują określone przedziały wartości w zależności od prawdopodobieństwa niewypłacalności oszacowanego na podstawie modelu MKMV. Podejście to pozwoli określić dla poszczególnych wskaźników odpowiednie wartości graniczne, które można wykorzystać np. w systemie punktowym oceny kredytobiorcy. Podejście to uwzględnia różne poziomy ryzyka związanego z sytuacją spółki, a nie tylko ocenę, czy przedsiębiorstwo jest wypłacalne czy też nie. (fragment tekstu)

The paper is an attempt to select those financial ratios which in the construction sector of Polish economy would be the best to predict enclosing financial problems of a company. Main aim is to transfer ratios from different fields (e.g. profitability, liquidity, debt etc.) to probabilities of default to Moody's KMV (MKMV) model. The research shows that among 22 ratios the best predictors of bankruptcy appear to be liquidity ratios. Authors tried to point out the levels and limits of ratios which are correlated with low default risks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
 2. Cauette J., Altman E., Narayanan P., Managing Credit Risk - The Next Great FinancialChallenge, John Wiley & Sons, New York 1998.
 3. Crosbie P., Bohn J., Modeling Default Risk - Modeling Methodology, Moody's KMV Company, 18 December 2003, http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm.
 4. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Prace Habilitacyjne nr 153, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 1998.
 5. Hull J. C., Options, futures and other derivatives, wyd. 5, Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 2003.
 6. Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa. 1997.
 8. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, "Przegląd Statystyczny" 1997.
 9. Tyran M., Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC-Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. Wójciak M., Nowe metody zarządzania ryzykiem kredytowym, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003 - Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe nr 49, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 127-136.
 11. Wójciak M., Próba zastosowania metody KMV pomiaru ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki, w: Postępy ekonometrii, red. A. Barczak, Prace Naukowe AE Katowice, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 363-376.
 12. Wójciak M., Wójcicka A., Analiza porównawcza dynamiki zmian oceny ryzyka kredytowego, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 209-216
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu