BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masztalerz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Semiotyczne aspekty rachunkowości
Semiotic Aspects of Accounting
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 8, s. 33-42, wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Informacja, Semiotyka
Accounting, Accounting theory, Information, Semiotics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie semiotycznych aspektów rachunkowości. Omówiono istotę paradygmatu strategiczno-informacyjnego rachunkowości i relacje między twórcami i użytkownikami informacji. Następnie zaprezentowano przedmiot zainteresowań semiotyki jako nauki o znakach i - za pomocą metody analogii - określono najważniejsze problemy badawcze w obszarze syntaktyki, semantyki i pragmatyki na gruncie teorii rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine the semiotic aspects of accounting. First, it discusses the essence of a strategic-informational paradigm for accounting and the relationships between producers and users of information. Next, it presents the subjects of interest to semiotics as the study of signs and, using the analogy method, identifies and discusses key research issues in the areas of syntax, semantics and pragmatics on the basis of accounting theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barthes, R., 2009, Podstawy semiologii, tłum. A. Turczyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Bühler, K., 2004, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, tłum. J. Koźbiał, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 3. Chandler, D., 2011, Wprowadzenie do semiotyki, tłum. K. Hallett, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
 4. Eco, U., 2009, Teoria semiotyki, tłum. M. Czerwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Floridi, L., 2005, Is Semantic Information Meaningful Data?, Philosophy and Phenomeno- logical Research, vol. LXX, no. 2.
 6. Floridi, L., 2011, Semantic Conceptions of Information, w: Zalta, E.N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/ spr2011/entries/information-semantic [dostęp: 10.12.2012].
 7. Jakobson, R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wybór, red. i Wstęp M.R. Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 8. Masztalerz, M., 2010, Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 57 (113).
 9. Masztalerz, M., 2011, Typologie paradygmatów rachunkowości, w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 191, Poznań.
 10. Patrut, V., Rotila, A., Ciuraru-Andricam, C., Luca, M., 2009, Accounting - A Semiotic Process, Annals of the University of Oradea: Economic Science, vol. 3, no. 1.
 11. Petrilli, S., Ponzio, A., 2005, Semiotics Unbounded. Interpretive Routes through the Open Network of Signs, University of Toronto Press, Toronto.
 12. Saussure, F. de, 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu