BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2015, vol. 23, nr 1, s. 95-111, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Polityka fiskalna, Budżet
Public finance, Fiscal policy, Budget
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Purpose: The paper discusses the validity of the thesis according to which Polish budgetary framework in place in 2011 required only minor adjustments in order to be consistent with the principles set forth in the EU Council Directive on requirements for budgetary frameworks of Member States adopted in November 2011. Basic elements of the budgetary framework laid down in the Directive had already been provided for in Polish law.

Methodology: A comparative analysis of the provisions of the Directive with relevant acts of Polish legislation, including the Public Finance Act, was carried out. The author outlines the Polish budgetary framework before 2011 and the most important adjustments introduced by the end of 2013 on the basis of the budgetary framework structure set forth in the Directive.

Findings: The assessment of the convergence of provisions encompassed definitions, accounting, statistics, forecasts, numerical fiscal rules, medium-term budgetary frameworks, transparency and consistency. Its results demonstrate that Polish regulations complied with the provisions of the Directive. In order to confirm their correctness, an assessment of the practical application of recent adjustments, which entered into force in 2014, must be carried out.

Constraints to research: The analysis addresses the main concepts and their most important characteristics, and therefore a synthetic approach to the subject required omitting a number of specific issues.

Originality: The paper analyses the convergence of the Polish budgetary framework in 2011 and its subsequent adjustments to the provisions of the Directive of the EU Council requiring Member States to amend their legislation by the end of 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States, OJ L 306/41, 23.11.2011.
 2. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów nr 15 z 30.12.2009, poz. 84.
 3. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Ministra Finansów z 18.12.2012, poz. 56.
 4. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1159).
 5. Public finances in EMU 2011, European Economy 3|2011, Brussels, 2011.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 103).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym z dnia 28 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 298, poz. 1766)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 247) ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1344.
 9. Council Regulation (EC) No 14466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, OJ L 209, 2.8.1997.
 10. Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, OJ L 209, 2.8.1997.
 11. Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area, OJ L 306/1, 23.11.2011.
 12. Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on establishing enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area, OJ L 306/8, 23.11.2011.
 13. Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, OJ L 306/12, 23.11.2011.
 14. Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, OJ L 306/25, 23.11.2011.
 15. Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, OJ L 306/33, 23.11.2011.
 16. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 330, ze zm.).
 17. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 13, poz. 59), tekst jednolity z dnia 23 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 82).
 18. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 938), tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 908).
 19. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 wraz ze. zmianami opublikowanymi pod poz. 938 i 1646)
 20. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1080) ze zm.
 21. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014 - 2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa, September 2013.
 22. Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997, OJ C 236, 2.8.1997.
 23. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, C 83/01, 30.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.136
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu