BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Wrocław University of Economics, Poland), Haberla Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Cluster as an Opportunity for Medical Tourism in Poland
Klaster szansą dla turystyki medycznej w Polsce
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 108-115, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Klastry, Turystyka, Medycyna
Business cluster, Tourism, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu rynku usług medycznych oferowanych klientom - pacjentom z zagranicy oraz wskazanie, w jaki sposób można wykorzystać szanse wynikające z trendów globalnych panujących w tym obszarze. W artykule zaprezentowano główne czynniki determinujące rozwój turystyki medycznej, prognozę sprzedaży w obszarze turystyki medycznej wraz z porównaniem cen wybranych usług medycznych, kryteriami, jakimi kierują się konsumenci oraz usługi medyczne, z jakich korzystają najczęściej turyści medyczni w Polsce. Ponadto artykuł zawiera informacje dotyczące polityki klastrowej i jej założeń w latach 2014-2020, które mogą wpływać bezpośrednio na rozwój klastrów turystyki medycznej, a tym samym przyczyniać się zarówno do rozwoju rynku usług medycznych świadczonych na rzecz obcokrajowców, jak i do rozwoju gospodarczego kraju.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the state of the market of medical services offered to customers - patients from abroad and an indication of the opportunities arising from global trends prevailing in this area. The article presents the major determinants of the development of medical tourism, forecast sales in the medical tourism with a comparison of prices of selected medical services, criteria of selection to be set by the consumers, so as the spectrum of the most popular medical services among the medical tourists in Poland. Furthermore, it provides information on cluster policy and its objectives for the period 2014- -2020, which may directly affect the development of medical tourism clusters and thereby contribute to the development of both the market of medical services provided to foreigners, as well as the economic development of the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., 2011, Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel, "Social Science & Medicine", vol. 72.
 2. Dzierżanowski M., 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Euromonitor, 2014; http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-tourism-in-poland/report.
 4. Lunt N., Carrera P., 2010, Medical tourism: assessing the evidence on treatment abroad, "Maturitas", vol. 66(1).
 5. Łęcka I., 2003, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa, t. 32.
 6. Medi-Tour, 2014; http://www.medi-tour.pl/644,0,turystyka-medyczna-na-leczenie-do-polski.html.
 7. Patients, Beyond Borders, 2014; http://www.patientsbeyondborders.com.
 8. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 9. Rab-Przybyłowicz J., 2014, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa.
 10. Rab-Przybyłowicz J., 2010, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, [in:] Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, ed. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 591, ,,Ekonomiczne Problemy Usług", nr 53.
 11. Tourmedica, 2014; http://www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/turystyka-medyczna-w-polsce/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu